Home

Baanstraal maan

Maan - Wikipedi

Doordat de Maan een elliptische baan om de Aarde aflegt, varieert de afstand tussen Maan en Aarde. Het punt waar de Maan het verst van de Aarde afstaat heet apogeum (afstand Maan-Aarde 405.500 km) en het punt waar de Maan het dichtst bij de Aarde staat heet perigeum (afstand 363.345 km) De baanstraal van de maan is de straal van de baan die de maan rond de aarde aflegt. Dit is de afstand van het middelpunt van de aarde tot het middelpunt van de maan. Bij vraag 17 moet je weten wanneer het oppervlak van de maan bereikt wordt. Het oppervlak van de maan is (ietsje) dichterbij dan het middelpunt van de maan Johannes Kepler (een Duitse astronoom) ontdekte in de 16e eeuw dat er een verband is tussen de afstand van een planeet tot de zon (de baanstraal) en zijn omlooptijd. De derde macht van de afstand (r 3 en het kwadraat van de omlooptijd (T 2) blijken rechtevenredig met elkaar te zijn. Dit verband staat tegenwoordig bekend als de 3e wet van Kepler

Maanrobotjes - natuurkundeuitgelegd

En dan moet ik opmerken dat ik de vraag minder elegant (en dat is een eufemisme) vind omdat ze in het correctievoorschrift wel tot 4 significante cijfers gaan terwijl de baanstraal van de maan in de praktijk al tussen 356 400 en 406 700 km varieert, en afhankelijk van de positie van zenders en ontvangers op enig moment daarbinnen nog eens 8100 km (aardstraal plus maanstraal) minder kan zijn; zodat de te overbruggen afstand feitelijk kan variëren tussen 348 300 en 406 700 km Maanstanden 2021 & 2022. Bekijk hier wanneer het volle maan is, maar ook wanneer de maan voor de helft zichtbaar is of helemaal verduisterd is Een maan is een hemellichaam dat een baan om een planeet beschrijft. Een maan is kleiner dan een planeet. Daardoor heeft het ook minder massa. Dat heeft weer tot gevolg dat de aantrekkingskracht van een maan veel minder is dan die van een planeet. Door de grotere aantrekkingskracht van de planeet wordt de maan gedwongen een baan om de planeet te beschrijven De NASA stuurde acht bemande Apollo-missies naar de Maan waarvan er zes een succesvolle landing maakten. Apollo 8 draaide om de Maan heen en Apolo 13 moest vanwege technische problemen omdraaien. De Apollo's hadden ongeveer drie dagen nodig om de Maan te bereiken. Apollo 8 had 69 uur en 8 minuten nodig om in een baan om de Maan te komen De maan staat op 0,0027 AE van de aarde; Omrekeningen: 1 AE = 149 597 870 700 meter; 1 AE = 8,317 lichtminuten; 1 AE = 499 lichtseconden; 1 lichtjaar = 63 241 AE; 1 parsec = 206 265 A

De Galileïsche manen zijn de vier grootste manen van Jupiter.Ze zijn ontdekt door Galileo Galilei in januari 1610. Deze manen zijn zichtbaar zonder een krachtige telescoop. Onder perfecte omstandigheden is het zelfs mogelijk om Callisto met het blote oog te zien.. Ontdekking. Galilei bestudeerde de beweging van de manen gedurende enkele dagen en realiseerde zich dat ze in een baan om Jupiter. Er zijn ongeveer 300 objecten in een baan rond Jupiter bekend. 79 van deze objecten zijn als maan erkend (zie het overzicht hieronder).. Voordat een object als maan erkend wordt, moet een procedure bij de Internationale Astronomische Unie doorlopen worden. De eerste stap naar erkenning van de maanstatus is het toekennen van een voorlopige naam, van het type S/2003 J16 (betekenis in dit geval.

Planeetbanen - natuurkundeuitgelegd

Als je de aarde wegdenkt en een andere reden verzint waarom de maan sneller en langzamer rond de zon draait, vind je vanzelf dat bij een lagere snelheid de baanstraal te klein is en voor een Keplerbaan een groter baan nodig is en omgekeerd. Er is een soort sinus-golf bovenop de cirkelbaan van de omwenteling om de zon Met baanstraal van de maan in deze tabel wordt de straal bedoeld van de baan die de maan beschrijft. Omdat de maan om de aarde draait en de aarde dus in het midden van deze baan staat, is de baanstraal gelijk aan de afstand tussen de aarde en de maan. We vullen in: G = 6,67384·10-11 Nm 2 kg-2 m maan = 0,0735·10 24 kg M aarde = 5,972·10 24 k Je zou haast denken van niet, maar de aarde en de maan liggen echt heel ver uit elkaar. De afstand tussen de aarde en de maan bedraagt zo'n 384.954 kilometer

Enceladus (en-sel-a'-dus, IPA [/ɛnse'la:dɶs/]?, Grieks Εγκέλαδος) is naar grootte de zesde maan van de planeet Saturnus.Saturnus heeft in totaal 82 bekende manen.. Enceladus heeft de grootste albedo (weerkaatsing van het licht) in het zonnestelsel (> 0,9), dat wil zeggen dat het oppervlak van Enceladus bijna al het zonlicht reflecteert Voor de aantrekkingskracht tussen Mars en de maan neem je de afstand tussen Mars en de maan. Maar aangezien de maan geen baan om Mars draait is er ook geen sprake van een baanstraal. Die afstand varieert heel sterk, tussen 70 miljoen kilometer als aarde en Mars aan dezelfde kant van de zon staan tot 370 miljoen kilometer als ze tegenover elkaar staan met de zon ertussen Volgens Wikipedia is de baanstraal van de maan minimaal 363.104 km en maximaal 405.696 km. Dit komt overeen met het antwoord op vraag a. Laten we de afstand tussen de planetoïde en de Aarde vergelijken met de afstand tussen de Aarde en twee andere hemellichamen De maan draait in een (vrijwel) cirkelvormige baan waarbij de aarde in het midden van de cirkel staat. De straal van deze baan (de baanstraal) is dus ook meteen de afstand van de maan tot de aarde. De planeet Jupiter draait in een (vrijwel) cirkelvormige baan om de zon heen

Natuurkunde.nl - baanstraal examen vw

baanstraal - Spacepage; Toon items op tag: baanstraal. Abonneren op deze RSS feed. Na twee koerscorrecties halverwege de reis naar de Maan kwam Luna 17 op 15 november 1970 in een baan om de Maan terecht. De Maanlander landde vervolgens op 17 november 1970 op het Maanoppervlak waarna de 756 kilogram zware Lunokhod 1 Maanwagen begon aan zijn. Antwoord: 8De baanstraal r van de maan is 3,74 ∙ 10 m. b De afstand is erg klein om in AE uit te drukken. Het zou dan 0,0025 AE zijn. C16 a Bij een cirkel van 10 m is de baanstraal r = 5 m ≡ 1AE De schaal wordt dan 1 : 3,3 ∙ 10-11. planeet baanstraal schaal 1 : 1 baanstraal schaal 1 : 3,3 ∙ 10-11 Mercurius 0,39 x 1,5 ∙ 1011 0,18

manen die we kennen hebben namen (Mars, de rode planeet , heeft twee manen die Phobos en Deimos heten). Andere planeten en hun manen laten we nu verder buiten beschouwing. We kunnen ervoor kiezen om ook wat rekenwerk te doen aan de diameter van de aarde (ongeveer 13.000 km) en die van de maan (ongeveer 3500 km) . Dat doen we nu niet en w Ik heb geprobeerd de baanstraal voor beide manen in te vullen en de omlooptijd ook, maar ik kom niet op hetzelfde antwoord uit. De r heb ik berekend door vanaf punt 0 tot de top van de parabool te gaan, en de omlooptijd door de uiteinden van het parabool te nemen (zoals bij maan 2 4,875 - 1,3125 = 3,5625 dagen (naar seconden omgerekend)

Alleen wat mij nog niet helemaal duidelijk is welk moment van de maan precies wat teweegbrengt. Want ik lees in de maanstanden andere benamingen dan in stukken die wat meer over het spirituele gaat over de maan. Reageer. Femke de Grijs. 10 mei 2018 op 11:52. Hoi Anouk De afstand tussen de Maan en de Aarde neemt op dit moment inderdaad met ongeveer 4cm per jaar toe.Dit is nauwkeurig meetbaar met behulp van radar: stuur een signaal naar de Maan en meet hoe lang het nodig heeft om terug te komen

Maanstanden 2021 & 202

 1. De afstand tussen de maan en de aarde neemt op dit moment jaarlijks met 3,8 centimeter toe, maar daar gaat volgens experts in de toekomst verandering in komen. En dat zal gepaard gaan met.
 2. Ook de aarde en de maan draaien om een gemeenschappelijk zwaartepunt. Maar de aarde is 81 keer zo zwaar dan de maan. Het barycentrum ligt daarom 81 keer zo dicht bij het middel punt van de aarde dan bij het middelpunt van de maan. Dat is zó dicht bij het middelpunt van de aarde, dat het barycentrum zelfs nog in de aarde ligt
 3. uten om de.
 4. De gemiddelde afstand van de Maan tot de Aarde is circa 384.401 km. De tijd die het licht nodig heeft om deze afstand af te leggen is 1,28 seconden. De tijd die het licht nodig heeft om de afstand van een hemellichaam tot de Aarde af te leggen, wordt de lichttijd genoemd. We kunnen die lichttijd lt gemakkelijk uitrekenen uit de afstand a en de lichtsnelheid c = 299.792 km/s
 5. uten: Uit bron : Als de afstand tussen de twee objecten gegeven wordt moet je dus even goed opletten of hiermee de afstand tussen de middelpunten wordt bedoeld
 6. Thrymr is een natuurlijke satelliet van Saturnus die in 2000 is ontdekt door B. Gladman et al. tegelijk met de ontdekking van zeven andere manen. De maan is ongeveer 3,5 kilometer in doorsnede en draait in een retrograde baan om Saturnus met een baanstraal van 20.418.000 km in bijna 3 jaar

Video: Maan - Sterrenkund

Thrymr is een natuurlijke satelliet van Saturnus die in 2000 is ontdekt door B. Gladman et al. tegelijk met de ontdekking van zeven andere manen. [1] De maan is ongeveer 3,5 kilometer in doorsnede en draait in een retrograde baan om Saturnus met een baanstraal van 20.418.000 km in bijna 3 jaar Bebhionn is ongeveer 6 kilometer in doorsnede en draait om Saturnus met een baanstraal van 17,153 miljoen kilometer in ongeveer 838 dagen. In april 2007 is de maan vernoemd naar Bébinn, de godin van de geboorte uit de vroege Ierse mythologie en volgens de NASA naar een mooie reuzin uit de Keltische mythologie.Bebhionn behoort tot de Gallische groep; deze groep bestaat uit de vier manen.

Farbauti is een retrograad bewegend maantje van Saturnus die is ontdekt door Scott S. Sheppard, David Jewitt, Jan Kleyna en Brian Marsden.De maan is ongeveer 5 kilometer in doorsnede en draait om Saturnus met een baanstraal van 20.390.000 km in 1086,65 dagen We noemen deze afstand de baanstraal (r). De maan Oberon van Uranus heeft een omlooptijd van 13,5 dagen. De afstand van Uranus tot zijn maan is 5,826 × 10 5 km. Bereken hiermee de massa van Uranus. Kijk daarna wederom in BINAS om te kijken of je de juiste waarde gevonden hebt Baanstraal (r) meter (m) De maan Oberon van Uranus heeft een omlooptijd van 13,5 dagen. De afstand van Uranus tot zijn maan is 5,826 × 10 5 km. Bereken hiermee de massa van Uranus. Kijk daarna wederom in BINAS om te kijken of je de juiste waarde gevonden hebt Bereken de snelheid van de maan om de aarde. Bereken de snelheid van een persoon op de evenaar ten gevolge van de draaiing van de aarde om zijn eigen as. In BINAS tabel 31 vinden we zowel de straal als de baanstraal van bijvoorbeeld de aarde. Leg uit wat het verschil is Afstand tot de maan. De afstand tot de maan is tot op een millimeter nauwkeurig gemeten door de looptijd van een laser (licht)bundel. De bemanning van Apollo 11 en ook latere bezoekers van de maan hebben er retroreflectors neergezet, dit zijn kubushoeken die licht terugkaatsen in de richting van waaruit het komt. Astronomische eenhei

Hoe ver weg is de Maan? Kuuke's Sterrenbeelde

Uit de metingen is gebleken dat de maan zich langzaam van de aarde verwijdert. 2p 28 De gravitatiekracht van de aarde op de maan was vroeger: A kleiner B even groot C groter Voor de beweging van de maan om de aarde geldt de derde wet van Kepler: constant 2 3 T r = Hierin is: − r de gemiddelde baanstraal; − T de omlooptijd Door de zwaartekracht van de aarde draait de maan in een cirkelbaan rond de aarde. r = de baanstraal in meter (m) Rekenvoorbeeld 1: auto met 50 kilometer per uur Je auto met inzittenden weegt 980 kilogram. Je snelheid is 50 kilometer per uur. De straal van de bocht is 2 meter De baansnelheid v bij een eenparige cirkelbeweging met baanstraal r en omlooptijd T wordt gegeven door: v = 2.π.r/T voorwerpen ook toe op de beweging van de maan, planeten en sterren. Pagina 3 05 H3 Beweging in het zonnestelsel . Hier zie je een bladzijde uit dit beroemde boek Satelliet - baanstraal - geostationaire baan. Inspireren. De leerling kan de baan van de maan en satellieten om de aarde met behulp van de gravitatiekracht analyseren en legt uit hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet natuurkunde samenvatting hoofdstuk 17: gravitatie de wetten van kepler copernicus en kepler dachten allebei dat de aarde en de andere planten om de zon draaie

Astronomische eenheid - Wikipedi

is geen maan bij een andere planeet; is niet in staat de omgeving in zijn baan schoon te houden van ruimtepuin. Rekening houdende met deze criteria dan blijkt dat Pluto niet in staat is om zijn eigen baan schoon te houden en dat komt weer omdat de de aantrekkingskracht van Pluto te gering is ten gevolge van zijn kleine massa [NA] afstand tussen maan en aarde Huiswerkvragen: Exacte vakke Daar heb je trouwens wel heel fatsoenlijke apparatuur voor nodig, waarmee je netjes hoeken kunt meten in boogseconden of minstens toch boogminuten) Zo kun je de afstand naar de maan bepalen, en dus de baanstraal van de maan rond de aarde. (laten we dan maar even vergeten dat die baan eerder ellips- dan cirkelvormig is) Herse, systematisch S/2003 J 17, is een maan van Jupiter die is ontdekt door Brett J. Gladman et al. De maan is ongeveer 2 kilometer in doorsnede en draait om Jupiter met een baanstraal van 23,408 Gm in 734,52 dagen. De maan kreeg de naam Herse op 11 november 2009

Farbauti (maan) Farbauti , of Saturnus XL (tijdelijke aanduiding S/2004 S 9 ) is een maan van Saturnus die is ontdekt door Scott S. Sheppard et al. De maan is ongeveer 5 kilometer in doorsnede en draait om Saturnus met een baanstraal van 20,291 Mm in 1079,099 dagen Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 11:03. [wiskunde] 2018 vraag 2 tandarts 8; 10:4

Galileïsche manen - Wikipedi

 1. De maan ziet er niet alleen mooi uit, maar de zwaartekracht zorgt ook voor eb en vloed. Doordat de aarde zelf ook nog om zichzelf draait onder een bepaalde hoek, De omlooptijd en baanstraal van planeten zijn te vinden in Binas en kunnen gebruikt worden om de omloopsnelheid te berekenen
 2. maan om de aarde draait en daardoor een satelliet van de aarde is, zo is de aarde een satelliet van de zon. Rondom de aarde zweeft een groot aantal door de mens gemaakte satellieten. Deze satellieten zijn op verschillende manieren in te delen. Een eerste indeling is naar hun functie
 3. baanstraal van voorwerp 1. aP De baansnelheid van voorwerp 2 is, vergeleken met de baansnelheid van voorwerp 1 A 4x zo groot B 2x zo groot C even groot D 2x zo klein De maan valt niet naar de aarde omdat A de gravitatiekrachten van de maan op de aarde en van de aarde op de maan elkaar opheffen
 4. g Getijden remmen de rotatie van een planeet af totdat die in synchrone rotatie komt: tidal lock Mars Getijden zijn sterker dichter bij een ster: tidal lock van belang voor binnenste planeten Maan veroorzaakt getijden op.
 5. Aarde, maan en zon moeten dan Saskia Ensel precies op 1 lijn liggen. Een maanverduistering treedt alleen op bij volle maan. Baanstraal (r)= de straal van de cirkel, dit is een constante. Baansnelheid (vbaan)= de grootte van de snelheid langs de cirkelbaan
 6. Aegir is een maan van Saturnus die is ontdekt door Scott S. Sheppard et al. De maan is ongeveer 6 kilometer in doorsnede en draait in een retrograde baan om Saturnus met een baanstraal van 20.751.000 km in 1117,83 dagen. De naam [bewerken | brontekst bewerken] De maan is genoemd naar de reus Ægir, uit de uit de Noorse mythologie

Lijst van manen van Jupiter - Wikipedi

Bereken de baanstraal die nodig is om een satelliet een geostationaire baan te geven. 9 De afstand tussen het middelpunt van de aarde en het middelpunt van de maan is gemiddeld 384 400 km objekt baanstraal diameter baanstraal diameter miljoen km km meter centimeter Zon 0.0 1392000 0 139.2 Mercurius 57.9 4878 58 0.5 Venus 108.2 12104 108 1.2 Aarde 149.6 12756 150 1.3 Maan 0.384 3476 0.38 0.3 Mars 228.0 6794 228 0.7 [Planeto dena gemiddeld 430 <400 430 <0:04] Jupiterb 778.4 142984 778 14.3 Saturnusc 1427.0 120536 1427 11.

objekt baanstraal diameter baanstraal diameter 1994 miljoen km km meter centimeter Zon 0.0 1392000 0 139.2 Domplein Mercurius 57.9 4878 58 0.5 Domtoren Venus 108.2 12104 108 1.2 Achter de Dom Aarde 149.6 12756 150 1.3 Vismarkt Maan 0.384 3476 0.38 0.3 Vismarkt Mars 228.0 6794 228 0.7 Buurkerk Planeto¨ıden a gemiddeld 430 <400 430 < 0.0 baansnelheid en baanstraal als Io t.o.v. Jupiter heeft). Bereken voor elke pla-neet de ontsnappingssnelheid bij een dergelijke baanstraal, en laat zien bij welke planeten een maan met eenzelfde snelheid als Io zou ontsnappen. Tip: Gebruik de arrays die je hebt gedefinieerd in de vorige opdracht. Hint: Hieronder staa De vier manen zijn door Galileo Galilei in januari 1610 ontdekt. Vandaar de verwijzing naar deze manen. Door het met de klok meedraaien van de hendel worden de vier manen in beweging gezet middels een haakse tandwieloverbrenging. Gemiddelde baanstraal = 1.070.400 km

maan en sterren De structuur van het zonnestelsel beschrijven planeet, komeet, meteoriet Structuren in het heelal en het verband tussen de afstand van een ster tot de waarnemer en de tijd tussen uitzenden en waarnemen van het licht van de ster Het ontstaan, de structuur en de ontwikkeling van het heelal beschrijven cluster, sterrenstelsel. Definitions of Pluto_(dwergplaneet), synonyms, antonyms, derivatives of Pluto_(dwergplaneet), analogical dictionary of Pluto_(dwergplaneet) (Dutch [maan] - Farbauti, of Saturnus XL (tijdelijke aanduiding S-2004 S 9) is een maan van Saturnus die is ontdekt door Scott S. Sheppard et al. De maan is ongeveer 5 kilometer in doorsnede en draait om Saturnus met een baanstraal van 20,291 Mm in 1079,099 dagen.. objekt baanstraal diameter baanstraal diameter miljoen km km meter centimeter Zon 0.0 1392000 0 139.2 Mercurius 57.9 4878 58 0.5 Venus 108.2 12104 108 1.2 Aarde 149.6 12756 150 1.3 Maan 0.384 3476 0.38 0.3 Mars 228.0 6794 228 0.7 Planeto dena gemiddeld 430 <400 430 <0:04 Jupiterb 778.4 142984 778 14.3 Saturnusc 1427.0 120536 1427 11.

Natuurkunde.nl - baan van de maan / gravitati

 1. Vele planeten hebben een natuurlijke satelliet die we manen niemen, onafhankelijk hun grootte. De gasreuzen hebben grote aantallen manen rond zich draaien. Vele gasreuzen hebben erg grote manen met gelijkaardige kenmerken als de Aardse planeten en dwergplaneten waarvan sommigen bestudeerd worden voor te zoeken naar sporen van leven
 2. De maan geeft zelf geen licht maar wordt beschenen door de zon. Hierdoor kan het volle maan, halve maan, vbaan = baansnelheid (m/s) r = baanstraal (m) T = omloopstijd (s
 3. Baanstraal (r baan) meter (m) Het is Bereken hiervoor eerst de snelheid van de maan met de formule uit de vorige paragraaf (2πr/T = v). Bereken de middelpuntzoekende kracht die werkt op een persoon met een massa van 80 kg op de evenaar ten gevolg van de draaiing van de aarde om zijn eigen as
 4. Bij een ruimtereis naar de maan is een reflector geplaatst op het maanoppervlak. Door een laser vanaf de aarde naar deze reflector te schieten, kan de afstand tot de maan gemeten worden. Bereken met het diagram de baanstraal van ster A. §4 Het HR-diagram
 5. vakbegrippen: omlooptijd, baanstraal, baansnelheid; 3. de baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht, uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet
 6. imaal in de contexten: maan, planeet, satelliet. Thema's voor in het college, met opdrachten voor het werkcollege: Een rondje rond de aarde
 7. Ons zonnestelsel is de thuisbasis van acht planeten, maar tot nu toe wordt alleen de aarde geacht het leven te herbergen. Er zijn een aantal parameters die een planeet definiëren en zijn relatie met de zon. Deze parameters beïnvloeden het potentieel van een planeet om het leven te ondersteunen. Voorbeelden van deze parameters zijn de planetaire straal en de omloopradius rond de zon

Gravitatieformule - Uitwerkinge

 1. Omdat de aarde zelf een straal heeft van 6378 km, is de baanstraal van het ISS 6720 km. Voor de baan van een satelliet geldt, net als voor de baan van manen rond een planeet: In deze formule is v de baansnelheid (in m/s) van de satelliet, G de gravitatie-constante, M de massa (in kg) van de planeet en r de baanstraal (in m) van de satelliet
 2. ee n maan met massa en straal in een cirkelbaan met straal a. a. Bereken de grootte van de getijdenversnelling/j (in eerste orde benadering) aan weerszijden van de planeet. op de verbindingslijn van de maan en planeet. Neem aan dat de planeet niet om zijn as draait. b. Callisto heeft een diameter van 4800 km en draait in 16.6 dagen om Jupiter
 3. baanstraal diameter miljo en km km meter cen timeter Zon 0.0 1 392 000 0 139.2 Mercurius 57.9 4 878 58 0.5 V en us 108.2 12 104 108 1.2 Aarde 149.6 12 756 150 1.3 Maan 0.384 3 476 0.38 0.3 Mars 228.0 6 794 228 0.7 [Planeto den a gemiddeld 430 < 400 430 0: 04] Jupiter b 778.4 142 984 778 14.3 Saturn us c 1 427.0 120 536 1 427 11.9 Uran us 2 870.
 4. natuurkunde thema 17.1 de wet van gravitatiekracht is: gmm fg de gravitatiekracht in een natuurconstante met waarde 6,67384 de massa van voorwerp in kg de mass
 5. ste aan de evenaar. Dat noemen we de equatoriale diameter. Equator is een ander woord voor evenaar en in plaats van doorsnede zeggen we ook vaak middel lijn of diameter

Deze graphic laat zien hoe verbijsterend groot de afstand

 1. De baanstraal van een polaire baan is kleiner dan de baanstraal van een geostationaire baan. Daardoor is de omlooptijd van polaire satellieten kleiner dan 24 uur. Satellieten worden met een raket in de juiste baan rond de aarde gebracht, met precies de snelheid die hoort bij de baanstraal
 2. Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 21:55. [natuurkunde] vraag 10 fysica olympiade 2021 14; 20:3
 3. Transcript Hs8 Hemelmechanica - uitwerkingensite.nl Uitwerkingen Overal Natuurkunde 5 VWO Hoofdstuk 8 Hemelmechanica www.uitwerkingensite.nl 8 Hemelmechanica Startopdracht B 7 1 N kg−1 = 1 kg m s−2 kg−1 = 1 m s−2 1 a Het zonlicht valt van linksboven op de planeet en zijn ring; de donkerste banden zijn de schaduw die de ring op het planeetoppervlak werpt. b Zoals de manen van Saturnus.
 4. meteoor/meteoriet, baanstraal, omlooptijd, baansnelheid, astronomische eenheid, ellips. Paragraaf 8.2 De aarde en haar omgeving van de aarde, de zon en de maan is Lees bij verschillende schijngestablz 257 t/m 260 Maak: deA voor normale route, B voor uitdagende rout
 5. dDe afstand van de fotograaf tot middelpunt van de aarde bereken je met de baanstraal van de maan om de aarde en de straal van de aarde zelf. Voor de afstand tussen het middelpunt van de maan en de fotograaf geldt: R. m aan-f otograaf = R. maan om aarde ̵ . r. aarde. R. maan om aarde = 384,4·106 m. r
 6. middelpuntzoekende kracht, omlooptijd, baanstraal, baansnelheid. NA/V/20: Banen van planeten, manen, satellieten. valversnelling, ellipsbaan, geostationaire baan. n.v.t. De baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht. gravitatiekracht, valversnelling, ellipsbaan.
 7. vakbegrippen: omlooptijd, baanstraal, baansnelheid; Nascholing Sterrenkunde. College 1 : Thema's A. Mobiel Planetarium -kennismaking met de sterrenhemel B. Aarde-maan systeem C. Ons zonnestelsel D. Wetten van Newton/Kepler en toepassingen daarvan E. Misconcepties over zwaartekracht. F. Opdrachten en simulaties over zwaartekracht.

De hoeksnelheid zal afhangen van de baanstraal. Als de hoeksnelheid exact 0,017 202 098 95 radialen per dag bedraagt (= k, de zogeheten gravitatieconstante van Gauss), heeft de baan per definitie een straal van 1 AE. In september 2012 is deze definitie dus verlaten, en vervangen door een onveranderlijke afstand objekt baanstraal diameter baanstraal diameter miljoen km km meter centimeter Zon 0.0 1392000 0 139.2 Mercurius 57.9 4878 58 0.5 Venus 108.2 12104 108 1.2 Aarde 149.6 12756 150 1.3 Maan 0.384 3476 0.38 0.3 Mars 228.0 6794 228 0.7 [Planeto¨ıdena gemiddeld 430 < 400 430 < 0.04] Jupiterb 778.4 142984 778 14.3 Saturnusc 1427.0 120536 1427 11.

Bebhionn, of Saturnus XXXVII (tijdelijke aanduiding S/2004 S 11) is een maan van Saturnus.De ontdekking is op 4 mei 2005 aangekondigd door Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna, en Brian G. Marsden, naar aanleiding van observaties genomen tussen 12 december 2004 en 9 maart 2005.. Bebhionn is ongeveer 6 kilometer in doorsnede en draait om Saturnus met een baanstraal van 16.898 Mm in. De doorsnede van de zon is dan 140 cm, van Jupiter 14 cm, van de aarde 1.3 cm en van de Maan 3 mm, zie de eerste tabel. De onderlinge afstanden zijn dan nog groot, maar wel beloopbaar of befietsbaar. Zo rees het plan om Utrecht tot een 1 : 10 9 schaalmodel van het zonnestelsel om te bouwen, met een mooie bronzen zon op het Domplein

Enceladus (maan) - Wikipedi

Natuurkunde.nl - Fg berekene

De maan Oberon heeft een gemiddelde diameter van 1 523 kilometer en bestaat voor ongeveer 50% uit bevroren water, voor 30% uit gesteente en voor 20% uit methaanverbindingen. De andere Uranusmaan, Titania, is met een diameter van 1578 kilometer de grootste maan van Uranus Achtergrond De Zon, Venus en de Aarde. Van een overgang is sprake als een planeet, gezien vanaf aarde, precies voor de zonneschijf voorbijtrekt. Omdat alleen Mercurius en Venus hun banen om ze zon binnen die van de aarde beschrijven, kunnen we alleen overgangen van deze twee planeten waarnemen - alle andere planeten draaien buiten de aardbaan om de zon zonnestelsel. Voorkennis. F res . resulterende kracht nettokracht.. Als nettokracht = 0 voorwerp heeft constante snelheid v gem . gemiddelde snelheid v gem = ∆s ∆t = als v gem is constant dan is er sprake van een eenparige beweging. a gem . gemiddelde versnellling a gem = ∆v ∆t = als a gem is constant dan is er sprake van een eenparige versnelling.. F z =m*g . zwaartekracht is gelijk. Sterrenkunde en Ruimtevaart. Ruimtefysica. Laatste berichten. 15:3

 • Kan niet meer plakken in Excel.
 • Khadija Arib man.
 • Windkracht.
 • Teken bestrijdingsmiddel.
 • Pijn buitenkant voet onder enkel.
 • Trespa platen kleuren.
 • Rowwen Hèze Slotconcert foto's.
 • Carport aluminium.
 • Nespresso contact.
 • HiFiBerry Digi Pro manual.
 • Barry Pepper Cindy Pepper.
 • Van Raam webshop.
 • Sinus pilonidalis behandeling.
 • Extensieve interval krachttraining.
 • Hertengewei hond Welkoop.
 • SMA hartslag.
 • Hard rock café nimes.
 • Pinterest KnutselenHerfst.
 • Work exchange.
 • Gemeente Opsterland Inloggen.
 • Fotograaf regio Oudenaarde.
 • Beyonce yonce youtube.
 • Billy Unger teenage dad.
 • Charlotte taart Jeroen Meus.
 • Geitjes te koop.
 • APA reference list example.
 • Amoclane eg 500/ 125 mg.
 • Sandaya België.
 • De Ruijtermeubel.
 • Beste composiet facings Nederland.
 • Krachttraining schema thuis.
 • Jeuk door galstuwing.
 • Tallest dinosaur ever.
 • Sloepen fabriek Polen.
 • Bedrocan kopen.
 • Garantie MediaMarkt gsm.
 • Vosse trekpaarden te koop.
 • ING Alarmlijn.
 • Jardin des Plantes Toulouse.
 • Dompelpomp goedkoop.
 • Tuinhuisjes Wijchen.