Home

Punt na afkorting

Punt na enz. of beletselteken aan het einde van een zi

Piet punt nul • Taaleidoscoop

PS / P.S. / ps / p.s. Onze Taa

 1. Jan/jan., feb/feb. enzovoort zijn 'echte' afkortingen. Dat wil zeggen dat jan niet wordt uitgesproken als 'jan', maar als 'januari', dus als het volledige woord waar de afkorting voor staat. Echte afkortingen worden doorgaans met een punt geschreven, bijvoorbeeld: afb. (afbeelding), sgt. (sergeant), zgn. (zogenaamd)
 2. Dat kan een punt zijn, maar ook een vraagteken, een uitroepteken of een beletselteken (drie puntjes achter elkaar). Er is geen reden om na internet- en e-mailadressen de punt weg te laten. Een mogelijk technisch bezwaar is dat een internetadres - ook wel bekend als url - strikt genomen op een punt kan eindigen
 3. Na deze titels komt er geen punt. Let op: bij sommige academische titels schrijf je een combinatie van hoofdletters en kleine letters. Zo is het BSc (Bachelor of Science) en PhD (Doctor of Philosophy), maar MA (Master of Arts)
 4. Dit is nooit een officiële spellingregel geweest; een punt achter een afkorting is een signaal voor de lezer dat het om een afkorting gaat, en zegt verder niets over het woord zelf. Mr. krijgt dus net als mw. ('mevrouw'), nto. ('netto') en nr. ('nummer') gewoon een punt

afkorting, afkortingen (met of zonder punt, puntjes, punten) Het gebruik van punten bij afkortingen heeft te maken met het type afkorting. Bij de zogeheten 'echte' afkortingen gebruiken we puntjes, bij de andere types niet Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen) Inleiding Punt, komma, dubbele punt, puntkomma, uitroepteken, vraagteken Gedachtestreepje, beletselteken Haakjes, aanhalingstekens Schuine streep Valutatekens Afkortingen van eenheden Gradenteken (°) Ampersand (&-teken) Procentteken en promilleteken (%, ‰) Rekenkundige tekens. Je schrijft een punt of meerdere punten bij afkortingen. Bijvoorbeeld bij: a.u.b., i.p.v., i.v.m., s.v.p., bijv. Je schrijft een punt of meerder punten bij getallen van vier cijfers of meer. 4.000, 15.000, 130.000, 1.000.000 Je schrijft een punt tussen de uren en minuten bij de digitale tijd. 15.30 uu Punt na afgekorte woorden. 5. Bij woordgroepen een punt per afgekort woord. Gebruik dus bv. als afkorting van bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld is één woord

Je maakt afkortingen meestal met een punt. Als je een enkel woord afkort, zet je de punt na het woord. Als je een afkorting maakt van meerdere woorden (woordgroep) dan plaats je achter elke letter van de afkorting een punt. In afkortingen die je letter voor letter uitspreekt (initiaalwoorden), plaats je geen punten Afkortingen van dagen van de week en afkortingen van maanden kun je zowel met als zonder punt schrijven. Voorbeelden: di / di. (dinsdag) za / za. (zaterdag) nov / nov. (november) Regel 2. Schrijf initiaalwoorden en letterwoorden zonder punt. Initiaalwoorden en letterwoorden zijn een bijzonder soort afkorting en schrijf je zonder punt

Punt (teken) - Wikipedi

Een voorletter is een afkorting van een voornaam, die in adressering veel wordt gebruikt.De voorletters geven in combinatie met de achternaam meestal een duidelijk onderscheid tussen leden van hetzelfde gezin of dezelfde familie.Een voorletter wordt gevolgd door een punt en een spatie, daarachter komt eventueel het tussenvoegsel en dan de achternaam Er wordt evenmin een punt gezet in of achter: cv, tv, wc, p/a, t/m, zo, febr (afkortingen die als afkortingen even bekend zijn als of bekender zijn dan de woorden waar ze voor staan). Let op Na een titel (op titelpagina of boven een hoofdstuk of paragraaf) wordt geen punt gezet. Ook in adressen staat geen punt haakjes (voor of na punt) haakjes (voor of na punt) productie en installatie). Als in zulke gevallen de toevoeging tussen haakjes op een afkorting met punt of een beletselteken eindigt, komt er ook na het haakje een punt. Binnenkort moet het project op kruissnelheid komen (studiewerk, sensibilisering, productie enz.) Dit is een lijst van afkortingen in het Nederlands.. Voor lijsten met afkortingen per vakgebied, zie Arbo · geneeskunde · ICT · informatica · milieukunde · navigatie · onderwijs · overheid en politiek · polymeernamen · rechtspraak · spoorwegstations · wetten en regelingen · wiskund

De standaardoptie in Word is dat een zin altijd met een hoofdletter begint. Voor Word begint een nieuwe zin na een punt en een spatie '.' Je stelt dit in bij de opties voor Word, onder 'Controle', 'AutoCorrectie-opties'. Daar zit ook een knop 'Uitzonderingen' afkorting (punt einde zin) Als een zin op een afkortingspunt eindigt, komt er geen Zij is gespecialiseerd in de redactie van zakelijke teksten, formulieren, brieven e.d. Ook na de drie puntjes van het beletselteken volgt er geen extra punt. In die winkel kun je foto's laten afdrukken op T-shirts,. Spelling KG ' komt niet voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. TaaladviesCm. / cm, kg. / kg: Schrijf je een punt na afkortingen van maten, gewichten en eenheden, zoals cm..

'n Afkorting, in skriftelike taalgebruik, is 'n verkorte skryfwyse vir 'n woord, woordgroep, naam of ander 'n aanduiding.Die woord afkorting is 'n versamelbegrip vir verskeie kategorieë; in alle gevalle is die ooreenkoms egter dat een of meer letters in die skryfwyse weggelaat word.. Volgens van Huyssteen (in Carstens) is die proses van afkorting 'n proses waardeur 'n nuwe woord gevorm word. 1 Zet een punt na de letter(s) van de afkorting en schrijf hoofdletters als die in de afkorting staan. p. (pagina) H.K.H. (Hare Koninklijke Hoogheid) 2 Zet geen punt achter een symbool voor een wetenschappelijk begrip, een eenheid of een valuta Antwoord. Er hoeft geen komma te staan voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera, e.d., etc. en enz., behalve als de opsomming uit lange delen bestaat.. Toelichting. En dergelijke, enzovoort en et cetera, of de afkortingen hiervan, kunnen gebruikt worden om een opsomming in een lopende zin af te sluiten.Meestal hoeft er geen komma voor te staan. (1) Onder leestekens verstaan we komma, punt.

na een zin die eindigt met een afkorting met punt (bv. enz.), komt geen punt; initiaal- en letterwoorden worden in de regel zonder punten geschreven (zie punt 10.4.2 en bijlage A4 ); voor het gebruik van de punt bij citaten zie punt 5.10 Waar staat PUNT voor in tekst In totaal is PUNT een acroniem of afkorting woord dat is gedefinieerd in eenvoudige taal. Deze pagina illustreert hoe PUNT wordt gebruikt in messaging-en chat forums, naast sociale netwerksoftware zoals VK, Instagram, Whatsapp en Snapchat

Cm. / cm, kg. / kg - Taaladvies.ne

Je kunt dan in het vervolg van de tekst alleen de afkorting gebruiken, bijvoorbeeld: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Voor de begrippen waar we wel altijd een afkorting gebruiken, gelden de volgende regels: 1 Zet een punt na de letter(s) van de afkorting en schrijf hoofdletters als die in de afkorting staan. p Hier kan je alle uitleg uit afkortingen naslaan. Allerlei afkortingen: tv blz. m.a.w. enz. Echte afkortingen, met punt of zonder punt, initiaalwoorden, letterwoorden. Leer alles over afkortingen. Wil je alles leren over afkortingen? Ga dan naar de leermodule van afkortingen en leer alles stap voor stap met veel oefeningen

Vraagteken, uitroepteken, afkortingen Er zijn drie mogelijkheden waarbij de punt vervalt: 1. De zin eindigt met een vraagteken. Wat ben je aan het doen? 2. De zin eindigt met een uitroepteken. Dat is vreemd! 3. De zin eindigt met een afkorting. Bij het dagstrand kun je waterskiën, zeilen, roeien, zwemmen enz Veelgebruikte afkortingen in breipatronen. We hebben een overzicht van veelgebruikte afkortingen in breipatronen gemaakt. In de tabel hieronder vind je de Nederlandse en de Engelse / Amerikaanse afkorting en de Nederlandse uitleg van afkortingen en termen. Handig om bij de hand te hebben als je een breipatroon aan het doorgronden bent

Het eerste woord na een dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter, want de zin is namelijk nog niet afgelopen.Er zijn drie uitzonderingen.Na een dubbele punt schrijf je een hoofdletter: als het een hoofdletterwoord is, zoals bij een naam; als er een hele zin wordt geciteer De gebruikelijkste (en duidelijkste) afkortingen zijn mln. en mld.; zowel de grote Van Dale (2005) als het Witte Boekje (2006) geeft deze vormen. Ze krijgen een punt omdat je ze, ook al schrijf je ze als afkorting, toch als volledig woord uitspreekt (dus als 'miljoen' en 'miljard') en niet als afkorting Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels. Gepubliceerd op 20 augustus 2014 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 16 november 2020. Wanneer je gebruikmaakt van een bron ben je verplicht om hier in de tekst direct naar te verwijzen. De APA-stijl schrijft voor dat je altijd de auteursnamen en de publicatiedatum toevoegt

Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat. regel 17.A Een afkorting schrijven we met een of meer punten Dus adviseren we om bij twijfel vooral weer het Groene Boekje erop na te slaan. Afkortingen: met of zonder puntjes. Getagd op:afkorting afkortingen punt punten puntjes. Marcel Migo 2 november 2018 2 november 2018 Geen categorie, Schrijftip Geen reactie

Plaats je daar nog een komma? - Tux

Afkorting van het Nederlandse bijwoord circa. Afkorting. ca. circa; Gangbaarheid. Het woord ca. staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Noors Woordafbreking. ca. Woordherkomst en -opbouw. Afkorting van het Noorse bijwoord cirka. Afkorting. ca. ca. Schrijfwijzen (informeel) ca; Nynorsk Woordafbreking. ca. Belangrijke betekenissen van PT De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van PT. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van PT-definities op uw website te publiceren Duits: Punkt m; Engels: point , mark Fins: piste Frans: pointe m; Hebreeuws: נקודה v; Iers: pointe Interlingua: puncto Japans: 点 (てん, ten) Spaans: punto Zweeds: punkt , poäng Punt of geen punt Web- of e-mailadres. Zet aan het eind van een zin die eindigt met een web- of e-mailadres gewoon een punt. Web- en e-mailadressen zijn inmiddels zo ingeburgerd dat elke internetgebruiker weet dat deze nooit eindigen op een punt. Punt na een bij- of onderschrift. Zie Bijschriften / onderschriften. Titulatuu

Afkortingen (algemene regels) Onze Taa

 1. SMS met emoticons en afkortingen Doordat je in een chat, app en sms'je graag in je eigen taal wilt schrijven en je soms online een beperkt aantal tekens kwijt kunt (iedereen heeft haast natuurlijk), ga je automatisch afkorten en een geheimtaal gebruiken
 2. Zet een uitroepteken onmiddellijk na de punt. Plaatst een puntkomma direct na de punt en een spatie tussen deze puntkomma en het volgende woord. Zet haakjes rond de items die je gebruikt, samen met etc. wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld: 'Studenten moeten geen vloeistoffen meenemen in hun handbagage (water, shampoo, make-up remover, etc.).
 3. Gebruik of puntkomma's en een punt óf geen leestekens. 4. Aparte zinnen na een introductiezin. Over de cliënten blijkt het volgende: Ze staan vroeg op. Ze doen na het middageten een dutje. Ze zijn rond het avondeten moe. Schrijf volledige zinnen. Begin de zinnen met een hoofdletter. Eindig de zinnen met een punt. 5. In een lopende zin

Afkortingen van de namen van de maanden - Taaladvies

Punt in afkortingen. Hoe schrijf je een afkorting op de juiste manier? Deze uitlegkaart laat de regels en voorbeelden zien. Tip: download alle kaarten omtrent de regels van leestekens. Handig bij het oefenen van interpunctie. Openen Downloaden. Gerelateerd. Punt aan het einde van. Punt Aan het eind van een zin schrijf je een punt. Bij afkortingen gebruik je één of meer punten. Daar ben ik nl. gisteren nog geweest. (afkorting van één woord = één punt) Laat me z.s.m. weten of je komt. (afkorting van drie woorden = drie punten) Als een zin eindigt op een afkorting gebruik je geen tweede punt. Die bijeenkomst was op 15. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Vermeld je eigen naam en adres in de sollicitatiebrief. Je mag je voornaam voluit schrijven maar ook voorletters gebruiken. Als je een academische titel hebt, kun je die melden. Doe dat met kleine letters en vergeet bij een afkorting de punt niet

Punt na internetadres Onze Taa

Soms zie je daarnaast nog zaken als ÿ (of ü of andere letters met 1 of 2 puntjes erboven): dat zijn dezelfde grootheden (y of u) maar dan is daarvan de eerste (1 puntje) of tweede (2 puntjes) afgeleide genomen naar de tijd (1e afgeleide ook wel bekend als richting van de raaklijn in een punt op tijdstip t) > Na een afkorting die eindigt op een punt komt aan het eind van de zin geen tweede punt. > Gebruik bij afleidingen van initiaalwoorden een apostrof: Wao'er, CDA'er WW'er, Wsw'er (hetzelfde geldt voor woorden die eindigen op een letter, cijfer of symbool s'je, A4'tje, 65+'er) Onderstaande websites bevatten unieke voorbeelden (bijv. verwijzen naar plaatjes, tweets, blogposts). Een compleet overzicht van de Vancouver stijl is te vinden bij Imperial College London.; University College London geeft kort het belang van correct citeren weer en komt met een grote lijst met voorbeelden in Vancouver én Harvard Stijl!; Of raadpleeg de (beknopte) informatie op Wikipedia.

Het koppelteken gebruiken we ook na een linkerdeel * dat eindigt op een apostrof met een s. een mama's-kindje; een McDonald's-maaltijd → driedelige samenstellingen met een cijfer: 6.7. Als een woord wordt gevolgd door een letter of cijfer om een categorie aan te geven, beschouwen we het geheel als een woordgroep * Er is nog een afkorting met deze letters: bv. Dit staat voor: bijvoorbeeld. Hier schrijf je wel een punt, want dit is geen initiaalwoord. Als je de afkorting uitspreekt, zeg je niet: béé-véé, maar: bijvoorbeeld. 24/7 Antwoord op je taalvraa

Taalcentrum-VU Dr., dr., Mr., mr., academische titels ..

Veel besloten vennootschappen hebben de afkorting 'BV' of soms B.V. in hun openbare bedrijfsnaam verwerkt. In reclamefolders of op social media zul je de afkorting niet vaak zien, maar in officiële geschriften zoals op websites en in persberichten kom je 't wel tegen NL: dubbele punt EN: colon NL: punten en strepen EN: dots and dashes NL: een punt van belang EN: an important point NL: een punt van bespreking EN: subject for discussion NL: dit vormt een punt van overweging EN: this is a subject for consideration (a point to be considered) NL: het punt van uitgang EN: the starting point NL: op 't punt van...EN: in point of, in the matter of.. (punt) tijdens het gebruik van afkortingen Ik vind dit vrij moeilijk uit te leggen, dus begin ik met een paar voorbeelden van voor/na van wat ik zou willen bereiken. Example of input De elda-regel geldt alleen voor een citaat na een dubbele punt. Wanneer het gaat om een enkel woord of een gezegde is er geen dubbele punt nodig. De punt komt dan ná het aanhalingsteken: De woordvoerder noemde de uitkomst 'schokkend'. Hier geldt het beginsel 'Ga door zoals je bent begonnen'

Als je een woord afkort, dan komt daar een punt achter: pagina → p. bladzijde → blz. bijvoorbeeld → bv., bijv. met andere woorden → m.a.w. H.K.H. → Hare Koninklijk Hoogheid; Je ziet bij de laatste twee afkortingen dat er drie puntjes staan. Dit heeft te maken met het feit dat dit drie woorden zijn: na ieder woord komt er een puntje Deze ( ) haakjes gebruik je om: extra informatie te geven; De meeste grote Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje) keurden het voorstel goed. naar literatuur te verwijzen; Deze resultaten komen niet overeen met eerdere bevindingen (Gevert, 2009; De Rooij 2010). een extra mogelijkheid aan te geven; U kunt zich het beste richten tot Bekende afkortingen van namen van organisaties zijn te gebruiken. De officiële regel daarbij is, dat deze afkorting bij de eerste bronvermelding verklaard wordt, en de volgende keren gewoon gebruikt mag worden. De verwijzing aan het eind van het citaat komt na de punt Overig Afkorting met punt verzamelen? Voeg in de online catalogus op LastDodo eenvoudig je eigen verzameling toe en vind ontbrekende items

Nbn normen

Mijn MS Word geeft niet automatisch een hoofdletter na een punt of aan het begin van een zin. Bij VISTA komt in Word vanzelf een hoofdletter aan het begin van een zin of na een punt. Bij Windows 7 schijnt dat niet het geval te zijn. Deze thread is vergrendeld. Je kunt de. De afkorting 'i.e.' moet altijd na het eerste deel van de zin, in het midden staan, om grammaticaal correct te zijn. Neem bijvoorbeeld de zin 'I.e. he likes super heroes' of de zin 'He likes super heroes, i.e.'. Beide zijn niet correct. De juiste zin zou zijn: 'He likes super heroes, i.e., social misfits who save the world. De titels die tot 2002 behaald konden worden na het afronden van een studie krijgen een kleine letter en een punt: drs., ing., mr., enz.In de titulatuur van masters en bachelors staan geen punten maar wel een of twee hoofdletters: BA (bachelor of arts), BEng (bachelor of engineering), MSc (master of science). De titels LLB (bachelor rechten) en LLM (master rechten) krijgen drie hoofdletters

sfcdtKomma, dubbele punt, puntkomma - gebruik deze leestekens goedWat is RTH en waarom moet je goed op deze instelling

Mr / mr / Mr. / mr. Onze Taa

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio's. Jouw zorgaanbieders kunnen je medische gegevens alleen binnen je regio. Een afkorting is, in schriftelijk taalgebruik, iedere verkorte schrijfwijze voor een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorieën; in alle gevallen is de overeenkomst echter dat in de schrijfwijze een of meer letters zijn weggelaten In excel komt na een punt in de tekst (bijvoorbeeld punt na afkorting) bij eerste letter van het volgende woord automatisch een hoofletter. Hoe kun je dat voorkomen? Ik wil alleen maar kleine letters. Willem-Jan 2009-05-27 12:48:01 UTC. Permalink. Hallo W.

afkorting, afkortingen (met of zonder punt, puntjes

Het Studenten Informatiepunt (STIP) is het eerste aanspreekpunt voor huidige studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hier vind je onder andere informatie over regelingen, diploma's aanvragen, studeren in het buitenland, loopbaanbegeleiding en studieadviseurs Punt 34. In getallen van vier cijfers staat geen punt na de duizendtallen: 6012.In getallen van vijf of meer cijfers maakt u groepjes van drie cijfers, gescheiden door een punt: 6.365.982.In tabellen kunt u in getallen van vier cijfers de punt toch toevoegen om ervoor te zorgen dat de duizendtallen mooi onder elkaar staan AEX bereikt hoogste punt sinds 2001. Sotnikov wint na eindsprint, Van den Brink klimt naar 7e plek. Deze 20 woorden zijn eigenlijk een afkorting 1. In schriftelijk taalgebruik is een afkorting een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s) De afkorting van doctor schrijven we met een kleine letter en een punt: dr. Net zoals alle andere afkortingen van Nederlandstalige academische titels. Waarom met een punt? Om de lezer duidelijk te maken dat het hier gaat om een afkorting en om zo een foute uitspraak te voorkomen. Afkortingen die we letter per letter uitspreken krijgen geen punt

Guatemala - Land vol verrassingen - Van Maleisië tot de VSEuropees Parlement bereikt overeenstemming over advies

Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen

Vertalingen in context van na de afkorting EXP in Nederlands-Engels van Reverso Context: Gebruik Activelle niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de kartonnen doos na de afkorting EXP Punt. Aan het eind van een zin schrijf je een punt. Er komt geen spatie vóór de punt. Als je na de punt op dezelfde regel verdergaat, komt er een spatie tussen de punt en het volgende woord. Als de zin eindigt met een afkorting die al een punt heeft, komt er geen tweede punt. Dus: tot ziens op 12 mei a.s. Vraagteken Na 1) Achter 2) Achteraan 3) Amerikaanse luchtvaartmaatschappij 4) Bijwoord 5) Dichtbij 6) Dichterbij 7) Hierop 8) Landcode op auto''s uit nederlandse antillen 9) Landcode van Namibië 10) Later 11) Na verloop van 12) Nabij 13) Nadat 14) Natrium 15) Natrium (afk. Dot 1) Boeket 2) Bosje 3) Bosje haar 4) Bundel 5) Bundeltje 6) Bundeltje haar 7) Bups 8) Doedel 9) Donzig propje 10) Een bundel 11) Een bundeltje 12) Frommel 13) Grote hoeveelheid 14) Haarbos 15) Haarwrong 16) Hoop 17) Kindervoorwerp 18) Kleine hoeveelheid 19) Kleine hoeveelheid donzige stof 20) Kleine hoeveelheid vere

Diagnose en Acupunctuurbehandeling | Acupunctueel Etten-Leur

Gebruik van de punt - taal-oefenen

Na een dubbele punt komt meestal een opsomming, een uitleg of een citaat. Het eerste woord na de dubbele punt krijgt meestal geen hoofdletter (tenzij het een hoofdletterwoord is, zoals een naam). Na de dubbele punt schrijf je wel een hoofdletter als er een volledige zin geciteerd wordt Echte afkortingen worden ook redactionele afkortingen genoemd. 1. Schrijf een echte afkorting met een of meer punten. Meestal staat er na elk afgekort woord een punt. De punten blijven behouden als een echte afkorting als initiaalwoord, dus letter voor letter, wordt uitgesproken

Nederlands » Leestekengebruik (interpunctie

als na de dubbele punt een woord komt dat je met een hoofdletter schrijft. Afkortingen van namen die uit meer dan vijf letters bestaan, schrijf je wel met kleine letters: Europol, Benelux. Afkortingen van (eigen)namen van bedrijven of instellingen De afkorting n.t.b heeft slechts een aantal betekenissen die we allemaal voor je gaan toelichten. nader te bepalen; waarschijnlijk de meest gebruikte betekenis van deze afkorting; niet te breken; een klassiek voorbeeld van MSN taal; niet te berekenen; niet vaak gebruikt, maar wel een betekenis van n.t.b; Voorbeeldzin: De prijs van deze auto is nader te bepalen als we hem onder ogen hebben. Na afloop van de maand worden afkortingen per geval behandeld. dat zou in dit overleg geen onoverkomelijk punt moeten zijn. Na de eerste maand, dus begin juni, kunnen we ook overleggen of we de procedure willen aanpassen. Josq 6 mei 2015 22:05 (CEST Belangrijke betekenissen van POD De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van POD. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van POD-definities op uw website te publiceren Punt na een bij- of onderschrift: zie onder Bij- of onderschrift. Titulatuur. Zo nu en dan laait een discussie op over punten in titulatuur: een afkorting die eindigt met dezelfde letter als de uitgeschreven titel, zou geen punt krijgen, andere wel

De ware betekenis achter het woord Lul en Kut | SGXLVloeren - Bouwhuis Hout Design | Vloeren en Design

De afkorting n.t.b. betekent nog/nader te bepalen. Gijs Nijenhuis - 22 maart 2018: 7: 0 4. n.t.b. Niet tegen blazen Nog te bezorgen Na te bestellen Nergens toe bereid. E. Lamme - 7 november 2019: 8: 4 10. n.t.b. n.t.b. betekent nader te bepalen iedereen die wat anders zegt is autistisch De nieuwe titels die sinds 2002 in gebruik zijn, komen na een komma achter de naam. De volgorde is M voor B, en lang voor kort, dus LLM, BSc en MBA, BA. Er mogen komma's tussen omdat de afkortingen niet op een punt eindigen. Tot in detail. Belangrijke betekenissen van ATP De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van ATP. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van ATP-definities op uw website te publiceren t een punt. allen? Onthoud dit dan maar eens: eeds drie an echts naar links. 2. 000 2 . 0 0 0 3 2 1 eld. 10. 1 0 . 0 0 0 3 2 1 eld. Tip! erpunctie. Title: 020_punt_afkorting Created Date: 12/29/2017 9:02:11 AM. en www.junioreinstein.nl Online oefenen | Leer-en oefenboeken | Werkbladen | Educatief materiaal en ben ik jarig! en! t eerlijk! Help! Ik zit hier! oorbeelden.. en., d. Onthouden t een en aasd is. e an de zin. en erpuncti Punt en stip staan in de spreektaal dikwijls geheel gelijk; het schrijfteeken ter sluiting van den zin evenwel wordt steeds punt genoemd.Over het algemeen echter bezigt men stip, waar men den eigenlijken zin meer op den voorgrond stelt, dat men nl. met eene stof, die duidelijk zichtbaar is, een klein rond teeken geplaatst heeft.In de meetkunde is de punt het einde eener lijn, en heeft zij dus.

 • Restjes wol opmaken haken.
 • Betekenis allel.
 • Kleuren combineren website.
 • Voetbaltraining ingooien.
 • Entei Shiny.
 • Thunderbird handtekening streepjes.
 • Interview vragen over vrije tijd.
 • Een jansalie betekenis.
 • IOS 14.2 beta download.
 • Maatschappijleer Rechtsstaat begrippenlijst.
 • Death Row Records artiesten.
 • Hoeveel soldaten heeft Nederland.
 • Pull and bear stranger things.
 • Afschrijving boot.
 • Schildklier lotgenoten.
 • Dalton Gewicht.
 • British Library Digital.
 • Gebakken zalm met groenten.
 • Chromosoom te veel Down.
 • Sikh geloof.
 • Kip druiven Jamie Oliver.
 • TCGplayer pokemon Card value.
 • John Wilkes Booth brother.
 • Motorhomes Temse.
 • Duits gedicht corona.
 • Afschrijvingstabel.
 • Kurkuma capsules tegen ontstekingen.
 • Haiku.
 • Fiat Tipo prijzen.
 • Opticien Rotterdam Zuidplein.
 • Magical Forest Biomes O Plenty.
 • Wat is een kapzaag.
 • Dodelijk ongeval vandaag E313.
 • Gepersonaliseerde zakjes.
 • Gehaakte octopus voor baby.
 • GD rotkreupel.
 • Vriendenboek Dinosaurussen, Ballon.
 • U2 Songs.
 • Melanoom 2020.
 • Jamestown kamado accessoires.
 • Trichomoniasis treatment.