Home

But 2 een formule

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA's databases for ECHA's algorithms to generate a. But-2-een Figuur b. But-1-een (tellen vanaf het laagste atoom) Figuur Dit klopt met de formule. Peter heeft voorlopig gelijk, maar het kan ook iets aners zijn. f. Dit is pent-2-een Figuur g. Een koolstofatoom kan geen dubbele binding hebben met een waterstofatoom

(E)-but-2-ene - Substance Information - ECH

Ethyn (ook wel acetyleen genoemd) is het meest eenvoudige alkyn. Structuurformules van enkele alkynen: ethyn, but-1-yn, but-2-yn en de algemene structuurformule van een eindstandig lineair alkyn. Alkynen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin ten minste een paar koolstofatomen verbonden is door een drievoudige binding -138 °C SynQuest-136 °C Alfa Aesar-151 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 13139, 13143-140 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 13139, 13143, 14790-151.4 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 25659, 25660-140.2 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 25659, 25660-136 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 856 Structure, properties, spectra, suppliers and links for: 2-Methylbut-2-ene, 2-Methyl-2-butene, 513-35-9, 20068-02-4, 30574-97-1

~ formule: CH3SCH2CH2CHO IUPAC: 3-methylsulfanylpropanal ~ Ook wel: methional, 3-(methylmercapto)propionaldehyde, methional, 3-(methylthio)propanal: Boterzuur ~ IUPAC: butaanzuur ~ als verzadigd vetzuur isomeer: isoboterzuur: but-2-een-1,4-diol ~ in synthese endosulfa 2-Methyl-2-butene, 2m2b, 2-methylbut-2-ene, also amylene is an alkene hydrocarbon with the molecular formula C 5 H 10.. Used as a free radical scavenger in trichloromethane (chloroform) and dichloromethane (methylene chloride).. John Snow experimented with it in the 1840s as an anesthetic, but stopped using it for unknown reasons.. See also. Pentene. Deze formule is een handig hulpmiddel om snel te bepalen hoeveel waterstofatomen in een alkaan aanwezig moeten zijn. Ook als het alkaan vertakt is, blijft de formule kloppen. Immers, voor het alkaan zonder zijtak klopt de formule. De zijtak bestaat uit een serie CH 2-groepen, met aan begin en eind nog een niet-gebruikte binding

Dibroom of moleculair broom (Br 2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element broom.Bij normale druk en temperatuur komt de stof voor als een giftige, roodbruine, sterk dampende vloeistof met een scherpe geur. De stof is erg vluchtig en bij kamertempatuur verdampen al grote hoeveelheden Koolstofchemie . Koolstofchemie houdt zich bezig met moleculaire stoffen met het element C. Alkanen . De algemene formule voor de alkanen is C. n H 2n+2, met n=1,2,3,4 etc.. De eerste zes alkanen zijn belangrijk: methaan (CH. 4), ethaan (C 2 H 6), propaan (C 3 H 8), butaan C 4 H 10, pentaan (C 5 H 12) en hexaan (C 6 H 14).Alkanen zijn onvertakte koolwaterstoffen De oefeningen zijn per niveau ingedeeld: Oefenening 1 t/m 6: zijn voor havo en vwo; Oefening 7 t/m 10: zijn voor vwo; De juiste benamingen van de formules vind je onderaan deze pagina

Je leert hoe je alkanen en alkenen moet benoemen.Wil jij gegarandeerd slagen voor je eindexamen scheikunde? Schrijf je dan in voor de wekelijkse video's van. Butaan is een organische verbinding met de chemische formule C. 4 H. 10 en buteen is een organische verbinding met de chemische formule C 4 H. 8. Dit zijn beide organische verbindingen met vier koolstofatomen en een verschillend aantal waterstofatomen. Het belangrijkste verschil tussen butaan en buteen zit voornamelijk in hun chemische structuren Mlochemie Ondersteuning gebruik chemieleerboeken van Syntax Media. Koolwaterstoffen zijn verbindingen van alleen koolstof en waterstof. Daar zijn in hoofdzaak twee typen van: verzadige koolwaterstoffen (alkanen) en onverzadigde koolwaterstoffen. Bij het kraken van aardolie ontstaan veel onverzadigde, vooral veel alkenen en alkynen

Other articles where Trans-2-butene is discussed: isomerism: Cis and trans forms: are traditionally called cis-2-butene and trans-2-butene or, in slightly more modern terms, (Z)- and (E)-2-butene. The Z and E stand for the German words for together (zusammen) and apart (entgegen). In principle, cis- and trans-2-butene are conformational isomers; in theory, they could be. Dubbele binding krijgt laagste nummer 3-broomprop-1-een CH2=CH―CH2―CH3 en CH3―CH=CH―CH3 but-1-een en but-2-een 2-broomprop-1-een 1-broomprop-1-een (2-)methylbutaan 1-fluorbut-2-een (2-)methylprop(-1-)een 3-methylbut-1-een OVERZICHT Koolstofverbinding Kenmerk Alkaan Alleen enkele C-C binding Alkeen 1x een C=C binding Alkanol Alleen enkele C-C binding (alcoholen) èn O-H groep (of: OH. De algemene formule van de alkenen CnH2n. Je geeft met een getal in de naam aan waar de C=C binding zit. Bijvoorbeeld but-1-een. Zo geef je aan dat de binding na het eerste C-atoom komt. Bij but-2-een komt de dubbele binding dus pas na het tweede C-atoom. Alcoholen= koolwaterstoffen waarvan de moleculen een -OH groep (hydroxylgroep) bevatten Samenvatting 3e klas stof scheikunde. Scheikundigen verdelen de materie in twee groepen: mengsels en zuivere stoffen. Mengsels. Mengsels bestaan uit meer dan één stof, dus ook meer dan één soort moleculen 1 EXAMEN SEIKUNDE VW 1997, TWEEDE TIJDVAK, opgaven 1 Buteendizuuranhydride 1997-II(I) Butaan ( 4H 10) wordt onder andere gebruikt als grondstof voor de bereiding van buteendizuuranhydride. De molecuulformule van buteendizuuranhydride is 4H 2 3. Bij deze bereiding van buteendizuuranhydride laat men butaan reageren met de vanadium-verbinding V 2 2P 2 7

Buteen - Wikipedi

Trans-But-2-een cis-But-2-een. Opmerkingen bij dubbele bindingen: 1) Het is de langste koolstofketen die cis of trans staat. Naam Formule Kookpunt Smeltpunt Dichtheid (°C) (°C) (g/ml bij 20 °C) Methaan CH 4 -164 -183 gas Ethaan C 2 H 6 - 89 -183 gas Propaan C 3 H 8. Eindexamen scheikunde 1 vwo 004-I 4 Beoordelingsmodel Zink 1 Een juist antwoord kan als volgt zijn geformuleerd: IJzerionen zijn Fe + of Fe 3+ en sulfide-ionen zijn en dat leidt tot de formule Fe of Fe . Nadere informati

2-Butene - Wikipedi

 1. Next level leren, waar en wanneer jij wilt. Wij maken behapbare uitlegvideo's over middelbare school stof. Bekijk deze uitleg op school, thuis op de bank, op bed of in de trein, waar en wanneer je maar wilt
 2. Stof 3: but-2-een b De molecuulformule van stof 1 is C 4 H 10. De molecuulformule van stof 2 is C 4 H 8. De molecuulformule van stof 3 is C 4 H 8. De stoffen 2 en 3 hebben dezelfde molecuulformule, maar verschillende structuurformules. De stoffen 2 en 3 zijn dus isomeren. B 12 a De namen van de isomeren uit 8a zijn: butaan en 2-methylpropaan
 3. Op het 2e C-atoom: but-2-een, voorheen: 2-buteen. De oude naam (plaatsnummer vóór de naam) spreek je gemakkelijker uit en zal nog wel veel gebruikt worden. Maar de IUPAC-voorkeur is dus het plaatsnummer direct voor de uitgang -een of -yn
 4. Dubbele binding krijgt laagste nummer 3-broomprop-1-een CH2=CH―CH2―CH3 en CH3―CH=CH―CH3 but-1-een en but-2-een 2-broomprop-1-een 1-broomprop-1-een (2-)methylbutaan 1-fluorbut-2-een (2-)methylprop(-1-)een 3-methylbut-1-een OVERZICHT Koolstofverbinding Kenmerk Alkaan Alleen enkele C-C binding Alkeen 1x een C=C binding Alkanol Alleen enkele C-C binding (alcoholen) èn O-H groep (of: OH.
 5. Naamgeving van onvertakte keten bijv: but-2-een/but-2-ol Aantal C in hoofdketen (meth, eth, but, pent(aan), hexaan) Karakteristieke groep (KG) zelfde formule Koolhydraten Sachariden Afgesplitst water (twee OH groepen) Monosacharide Disacheride Polysacherid
 6. D but-2-een (= 2-buteen) 5 Welk van de volgende atomen heeft in de grondtoestand in totaal 8 elektronen op zijn C formule C D formule D 13 Hemoglobine is een proteïne bestaande uit 4 polypeptideketens en 4 heemgroepen. Elke heemgroep bevat 1 ijzerion. 1 mol hemoglobine heeft een massa van 64458 g

2-butanol - Wikipedi

 1. -syn dihydroxylering aan E-but-2-een geeft een racemisch mengsel van thre diolen Daaronder staat een alkeen met onder 2 Me voor wat staat die Me en pijltje boven en onder met OH . Het is blijkbaar handig om dit te weten om de oefeningen te kunnen maken maar ik begrijp er nietks van
 2. ezilverionen die voorkomen in de oplossing waarvoor n= 1,7 gevonden werd. 2. Bereken de concentratie van elk van deze complexe ionen in de oplossing waarvoor n= 1,7 gevonden werd. Hoe snel is Oranje? 1984-II(III) De oranje verbinding met de formule [(NH3)5Co(NO2)]Cl2, in het vervolg van deze.
 3. Samenvatting over Examen 2016 voor het vak scheikunde en de methode Chemie overal. Dit verslag is op 7 april 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door T. (5e klas havo
 4. but-1-een but-2-een (Dubbel C-C binding, die funksionele groep, by C-atoom nr 1) (Dubbel C-C binding, die funksionele groep, by C-atoom nr 2) Funksionele isomere het dieselfde molekulêre formule, maar verskillende funksionele groepe
 5. a.Geef de namen van de alkanen met formule C. 6 H 14. waarvan precies drie verschillende monochlooralkanen (structuurisomeren) gemaakt kunnen worden.b.Geef de structuurformules van alle monochlooralkanen, inclusief stereo-isomeren, die bij chlorering van 2-methylpentaan kunnen ontstaan

2-Methyl-2-butene C5H10 - PubChe

Alkyn - Wikipedi

(2E)-Pent-2-ene C5H10 ChemSpide

Novobiocine, ook bekend als albamycin of cathomycin, een aminocoumarin antibioticum dat wordt geproduceerd door de actinomyceet Streptomyces niveus, dat recent is geïdentificeerd als een persoonlijke synoniem voor S. spheroides lid van de orde Actinobacteria.Andere aminocoumarin antibiotica omvatten clorobiocin en coumermycin A1. Novobiocine werd voor het eerst gemeld in het midden van de. 2.2.1 (A series of) organic compounds which have the same general formula OR which differ from each other by a CH 2 group/unit / 'n Homoloë reeks is 'n reeks organiese verbindings wat deur dieselfde algemene formule beskryf word OF waarvan die een lid van die volgende lid verskil met 'n CH 2-groep. (2) 2.2.2 Esters (1 same molecular formula but different positions of the functional groups /side chain/substituents on parent chain. Verbindings met . dieselfde molekulêre formule, maar . verskillende posisies van funksionele groepe /syketting/substituente op die hoofketting

but-2-een te verander. I, II en III verteenwoordig die tipe reaksies. I II III 4.1 Verbinding X vorm indien but-1-een met HCℓ(g) reageer. Skryf neer: 4.1.1 TWEE reaksietoestande vir hierdie reaksie (2) 4.1.2 IUPAC naam van verbinding X (2) 4.2 Benoem die tipe reaksies voorgestel deu Same molecular formula √ but different structural formulae √ Dieselfde molekulêre formule maar verskillende struktuurformules (3) 3.2.2 Y √ D has a larger surface area/chain length than E √ D het ʼn groter oppervlakte/ kettinglengte as E London forces/Induced-dipole forces √/Dispersion forces stronger√ in D than in Marking criteria/Nasienriglyne • Whole structure correct:/Hele struktuur korrek: 2 2 • Only functional group correct/ Slegs funksionele groep korrek Max: 2 1 OR: Any correct structure of an aldehyde with five carbon atoms De formule voor pentaan kan dan ook genoteerd worden als CH3-(CH2)3 AARDOLIEPRODUCTEN H H 32 H C H C H H CH2=CH-CH3 propeen H H H H H C C C C H H CH3-CH=CH-CH3 but-2-een H Opdracht 14 Geef de correcte naam van de alkenen. structuurformule CH3 C CH naam 2-methylbut-2-een CH3 CH3 H H H C H H H C C C C C C H H H H H 6,7-dimethylnon-2-een H.

2-Methylbut-2-ene C5H10 ChemSpide

noordhoff uitgevers bv de atmosfeer inhoud de samenstelling van de atmosfeer koolwaterstoffen onverzadigde en cyclische koolwaterstoffen menselijke activiteite

Lijst van brutoformules C04 - Wikipedi

 1. In een geval als bedoeld in de eerste alinea wordt, wanneer de concentratie van een mengsel met een unieke formule-identificatie in de naar wens bereide verf meer dan 5 % bedraagt, de concentratie van dat mengsel ook opgenomen in de aanvullende informatie op het etiket van de naar wens bereide verf, naast de unieke formule-identificatie ervan, overeenkomstig bijlage VIII, deel B, punt 3.4
 2. Let op: de formules kunnen 1x versleept worden. Één maal geplaatst kan een formule wel naar een leeg hokje verplaatst worden, maar niet naar een hokje die al is ingevuld.Ook het terug slepen kan niet. Klik op Refresh om het opnieuw te proberen
 3. • Use 324,3 dm .mol-1 substituted in the correct formula. 3Gebruik 24,3 dm .mol-1 vervang in die korrekte formule. • Calculate n(HCl) reacted using the mol ratio 1 : 2. Bereken n(HCl) gereageer deur molverhouding 1 : 2 te gebruik. • Calculate n(HCl) reacted Bereken n(HCl) gereageer • Use 36,5 g.mol-1 substitute in correct formule
 4. 1-choropropaan en 2-chloropropaan of but-2-een en but-1-een CCC H HH H H H Cl H HH CCC H H H H Cl CC 1-chloropropaan 2-choropropaan CCCC H H H HH H H H H CC CC H H H H HH H but-1-een but-2-een o Funksionele isomere: Dieselfde molekulêre formule, maar verskillende funksionele groepe, bv. metielmetanoaat en etanoësuur
 5. g En Formules Struktuur En Fisiese Eienskap Verwantskappe Tipe Reaksies Van Organiese Chemie Toepassings Van Organiese Chemie Plastieke En Polimere-Alkane-Haloalkane (alkielhaliede) 13.2.1 Watter tipe struktuurisomere is but-1-een en but-2-een? _____ 13.2.3 Watter tipe.
 6. Naamgeving van onvertakte keten bijv: but-2-een/but-2-ol Aantal C in hoofdketen (meth, eth, but, pent(aan), hexaan) Karakteristieke groep (KG) Temperatuur veranderen zelfde formule Stoffen toevoegen Druk veranderen Koolhydraten NIET KATALYSATOR! Sachariden Afgesplitst water.

Bijvoorbeeld, de eenvoudigste geometrische isomeren but-2-een, isomeren van het gas buteen, die is gevonden in olie. Buteen, C 4 H 8 vier isomeren, waarvan twee geometrische isomeren. De centrale atomen in but-2-een zijn zowel koolstof, verbonden door een dubbele binding. Aan elk koolstofatoom een waterstofatoom en een molecuul van CH3 Als n vier of meer is, zijn er meerdere isomeren met deze formule, die zich onderscheiden door de positie en conformatie van de dubbele binding. ( E ) -but-2 -een (ook bekend als trans -2-buteen) de methylgroepen verschijnen aan weerszijden. Deze twee isomeren van buteen hebben verschillende eigenschappen

2-Methyl-2-butene - Wikipedi

Buteen , ook wel butyleen genoemd , is een alkeen met de formule C 4 H 8 .Het woord buteen kan verwijzen naar elk van de afzonderlijke verbindingen. Het zijn kleurloze gassen die in ruwe olie als ondergeschikt bestanddeel aanwezig zijn in hoeveelheden die te klein zijn voor een haalbare extractie. Buteen wordt daarom verkregen door katalytisch kraken van koolwaterstoffen met lange ketens die. but-2-een: A C C C C H H H H H H H H H H B C C C C H H H H H H H H H H (2) C C C C C H H H H H H H H D C C C C H H H H H H H H H H 1.5 In watter EEN van die volgende word chemiese energie na elektriese energie 2. 5.3 M olekule met 'n algemene formule, C n H 2n (1) 2.5.4 TWEE pare organiese molekules wat isomere is (2 De formule van glucose (in oplossing) is C 6 H 12 O 6 (aq). 1 Leg uit of glucose bij de koolwaterstoffen hoort. Een koolwaterstof bevat uitsluitend C- en H-atomen. Hier zijn ook O-atomen, dus glucose is geen kool-waterstof. 2 Schrijf de vergelijking op van deze vergisting. C 6 H 12 homologe reeks: bij een homologe reeks horen stoffen die allemaal dezelfde algemene formule hebben. koolwaterstoffen is een homologe reeks. Het is een reeks waarbij elk volgende hetzelfde verschilt van de vorige. Methaan (CH. 4) naar ethaan(C 2 H 6) is +CH 2. Dit geldt ook bij propaan naar butaan etc. de formule is C n H 2n + 2

formule C 14 H 30 worden weergegeven. 1 Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van dieselolie. 2 Leg uit waarom dieselolie een fossiele brandstof is. 3 Leg uit of bij additie van waterstofbromide aan but-2-een ook twee isomeren zullen ontstaan. Opgave 3 Thermolyse van ethano De formule van glucose (in oplossing) is C 6 H 12 O 6 (aq). 1 Leg uit of glucose bij de koolwaterstoffen hoort. but-1-een but-2-een methylpropeen cyclobutaan methylcyclopropaan 3 Schrijf de structuurformule op van tri, C 2 HCl 3 C C H Cl Cl Cl Opgave 5 Isomerie (1) 1 1 . 1 +. . + +, .

Organische chemie/Stofklassen in de organische chemie

Any formula of/Enige formule van: Substitution of/Substitusie van . V as 0,25 dm3. Substitution of/Substitusie van 90 g∙mol-1. Final answer/Finale antwoord: 4,5 g (4) 7.4 7.4.1 OPTION 1/OPSIE 1. Marking guidelines/Nasienriglyne: Formula/Formule. Substitution of 0,2 x 25. Substitusie van 0,2 x 25. Use Vb = 36 cm3. Gebruik Vb = 36 cm3. Use mol. IUPAC-nomenclatuur is een systematische manier om elementen en chemische verbindingen te benoemen zoals die door de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) wordt voorgestaan. Vooral in de organische chemie wordt het systeem toegepast, maar met het complexer worden van de stoffen in de anorganische chemie wordt ook daar het gebruik van systematische namen belangrijker • Structural formula of haloalkane Struktuurformule van haloalkaan korrek. Accept if but-2-ene is used as starting reactant. Aanvaar indien but-2-een as aanvangsreaktans gebruik is. NB: Any hydrogen atoms or bond missing, max ½. waterstofatome of bindinge uitgelaat, maks ½ De formule van glucose (in oplossing) is C 6H12O6(aq). 1 Leg uit of glucose bij de koolwaterstoffen hoort. CH 3 H H C CH3 CH 3 C C H3C C C H2C CH 3 H2C H H2 but-1-een H2C but-2-een methylpropeen H2 C H2 C C CH2 H2 cyclobutaan H3C C H CH2 methylcyclopropaan 2 Leg uit of het kookpunt van butaan hoger of lager dan dat van methaan zal zijn

Dibroom - Wikipedi

پست شده توسط در تاريخ دی - ۲۳ - ۱۳۹۹ بدون دیدگاه در تاريخ دی - ۲۳ - ۱۳۹۹ بدون دیدگا De formule voor pentaan kan dan ook genoteerd worden als CH3-(CH2)3-CH3. We noemen dit de vereenvoudigde structuurformule. H H C H H H H C C C H H H H C H C H H CH2=CH-CH3 propeen H H H H H C C C C H CH2=CH-CH2-CH3 but-1-een H H CH3-CH=CH-CH3 but-2-een Fig. 1.15 Propaan vs. propeen en butaan vs. buteen 25 3 ALKANEN,. An Entity of Type

formules in vierkanthakies). • Substitution of concentrations into K. c expression. Vervanging van konsentrasies in K. c-uitdrukking. • value. Substitution of K. c . Vervanging van K. c-waarde . • Final answer / Finale antwoord: 4,36 x 10-3. mol·dm-3 (0,004 -3) OPTION 1/ OPSIE 1. N. 2. O. 2. NO Initial quantity (mol) Aanvangshoeveelheid. Possible Answers Oct/Nov 2005 SG P2 SECTION A IAFDELWG A 1. 1. 1. C c c DOE/2005/ [3 x 15 = 45] (4) (4) 1.5 1.10 1.15 1 .4 14 D D 3 .8 13 c Cis - trans- isomerie , ook bekend als geometrische isomerie of configuratie-isomerie, is een term die in de organische chemie wordt gebruikt .De voorvoegsels cis en trans komen uit het Latijn: respectievelijk deze kant van en de andere kant van.In de context van chemie geeft cis aan dat de functionele groepen zich aan dezelfde kant van de koolstofketen bevinden, terwijl trans.

Scheikunde leren: toets jezelf - bouwsteen 8 Goede

Met de algemene gaswet kan de formule voor het molaire volume worden omgeschreven in. 69 4.3 Gaswet. Voorbeeld 4.9 Dichtheid van zuurstofgas. 32.0 g mol−1 ρ O2 (273 K) = = 1.43 g L−1 (4.61) 22.4 L mol−1. Voorbeeld 4.10 Een onbekend ga Chemische formule: symbolen en indexen De indexen duiden het aantal deeltjes aan van het element aanwezig in de stof. Geen verschil tussen moleculaire stoffen en ionische stoffen. Vb. H 2 SO 4, NaCl (keukenzout), Mg(OH) 2, CO, CO 2, H 2, O 3, P 4, S

60 Naamgeving alkanen en alkenen - scheikunde

Elementen, atomen, moleculen, formules en andere scheikundige begrippen kun je gemakkelijker onthouden met deze ezelsbruggetjes methaan, het eerste lid van de homologe reeks van de Meestal hebben isomeren met een vertakte keten een lager kookpunt dan isomeren met een onvertakte

 • Motorhelm groot hoofd.
 • Verschil kathedraal en dom.
 • RUMAG teksten corona.
 • Aanrijding station lombardijen.
 • Vacature gemeente Ede.
 • 5.5 1918.
 • Meest gegeten groente België.
 • Taart bestellen almere HEMA.
 • Adenocarcinoom behandeling.
 • Gastroscopie CWZ.
 • Meetinstrument angst.
 • Weber RVS.
 • Jeans broeken Heren Levi's.
 • Oefening Schaarsbergen.
 • Compressie ondergoed Dames.
 • Wereld Restaurant aanbieding.
 • Rondreis Macedonië Griekenland.
 • Samsung Note 4 prijs.
 • WWF referentienummer.
 • Preekbeurten ds de Kok.
 • Scratch Map Wereldkaart.
 • TV achter spiegel.
 • APA reference list example.
 • Zalando outlet schoenen.
 • Thunderbird handtekening streepjes.
 • Waar ligt Huissen.
 • Feminisme 2019.
 • British Library Digital.
 • How old then.
 • Begrafenis Esther Paul.
 • Beste composiet facings Nederland.
 • Geleid bezoek Kathedraal Antwerpen.
 • Topografie Europa werkbladen groep 7.
 • Vanille aroma of extract.
 • Wolvarken Hoeve.
 • Geitjes te koop.
 • Banaan smoothie.
 • Quick Assist download.
 • Weerbericht voor Playa del Inglés maspalomas Spanje.
 • J Cole album 2020.
 • Witte Huis Rotterdam eigenaar.