Home

Hoeveel CO2 stoot een auto uit per km

CO2 uitstoot per km bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2392 gram per L : 100 = 120 gram CO2 per km. CO2 uitstoot berekenen van diesel; Gewicht van 1 L diesel: 835 gram Het % koolstof in benzine is 86,2% = 720 gram Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1920 gram in dit geval. 835 + 1920 = 2640 CO2 per L benzine CO2 uitstoot per km bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2640 gram per L : 100 = 132 gram CO2 per km. CO2 uitstoot berekenen van LP Een gemiddelde benzine personenauto die per jaar 15.000 kilometer rijdt heeft een CO2-uitstoot van ca. 3.360 kg per jaar Hoeveel CO2 stoot jouw auto uit? Als je je co2 per km uitstoot wilt weten, Ik durf het bijna niet te zeggen maar mijn Fordje blijkt een A label te hebben en slechts 129g/km CO2 uit te stoten De CO 2 -uitstoot van de nieuwe personenauto's die in 2014 zijn verkocht in Nederland bedroeg gemiddeld 107 gram per kilometer (g/km). In 2012 en 2013 lag de gemiddelde uitstoot nog op respectievelijk 119 g/km en 109 g/km In elke autobrandstof is een bepaalde hoeveelheid koolstof aanwezig, welke zich bij verbranding hecht aan zuurstof uit de lucht. Voor elke liter benzine die je verbruikt komt 2269 gram CO2 vrij, voor elke liter diesel is dat 2606 gram en bij LPG is dat 1610 gram

Je kan de CO2-uitstoot berekenen voor elke verplaatsing in Europa en tevens ook een vergelijking maken per afgelegde kilometer tussen vliegtuig, auto en trein, en dit tussen twee bestemmingen. Het resultaat van Ecopassenger komt quasi altijd op hetzelfde neer Na een gestage afname, stoten nieuw geregistreerde auto's in 2017 gemiddeld 0,4 gram CO2 per kilometer meer uit dan het jaar daarvoor. Om de trend in te dammen, stelt de EU nieuwe CO2-emissiedoelstellingen voor , die gericht zijn op het verminderen van de schadelijke uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens Kijk je naar de door de fabriek opgegeven eigenschappen van elektrische auto's, dan zie je bij CO2-uitstoot 0 gram per kilometer staan. Dit is inderdaad de uitkomst van de verplichte Europese verbruikstest Een vliegtuigreiziger stoot ongeveer 140 gram CO2 per kilometer uit, vergeleken met 100g / km voor een automobilist. Hier dan? Ervan uitgaande dat de automobilist alleen in zijn voertuig zit en dezelfde omgekeerde procedure volgt, verbruikt een benzineauto die 100 g CO2 / km uitstoot 100 * 100 / 2.3 = 4.3 l / 100.

Omdat de chemische reactie zo precies bekend is kun je exact uitrekenen hoeveel CO 2 je auto uitstoot wanneer hij één liter benzine heeft verbruikt, namelijk 2,22 kg kooldioxide per liter benzine. Loopt je auto 1 op 12, dan betekent dat dat hij voor elke 12 kilometer 1 liter benzine nodig heeft. Elke 12 kilometer stoot je dus ruim twee kilo CO 2 uit! Dat betekent als je jaarlijks 12.000 km rijdt (dat is onder het gemiddelde in Nederland) je 2220 kilo ofwel ruim twee ton kooldioxide uitstoot Nederlander stoot meer CO2 uit dan Noor. Een Nederlander zit daar met ruim 9 ton net boven. Een gemiddelde Noor stoot 6,6 ton uit, vergelijkbaar met een inwoner van China Uit de consumptie van 17,3 kilowattuur per 100 kilometer wordt een CO2-uitstoot van 100 gram per kilometer berekend. Verontreinigende stoffen stoot de elektrische Golf niet uit en daarmee komt de. Over het algemeen geldt: naarmate u sneller rijdt, stoot u gemiddeld meer CO2 uit per gereden kilometer. Bovendien is de tijdwinst die u maakt met de hogere snelheid normaal gesproken vrij gering. Een tip van AUTODOC : schakel de cruisecontrol (snelheidsregelaar) in. Dit rijhulpje helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden, zodat u zo min mogelijk versnelt en afremt waar het niet nodig is

De CO2 uitstoot auto's stijgt - bereken hier jouw CO2

Uit onderzoek van Jato Dynamics blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde personenauto's vorig jaar in Europa met 2,4 g/km is toegenomen ten opzichte van 2017 Uit figuur 4 blijkt dat Nederland relatief veel grijze stroom opwekte en daardoor een relatief hoge CO2-uitstoot per kWh kende. Kijkend naar de verhouding van de bronnen voor elektriciteitsproductie in Europa, kan gesteld worden dat elektrische auto's in Europa schoner zijn dan in Nederland Bekijk wat de CO2 uitstoot van de auto is door middel van een check. Op deze wijze achterhaal je de uitstoot en kom je achter deze belangrijke data Het is echt verrassend hoeveel CO2-uitstoot wij produceren in het dagelijkse leven. Wij stoten CO2 uit wanneer we autorijden, onze woning verwarmen, koken, werken, vieren, een vliegtuigreis maken Deze CO2-uitstoot kan gemakkelijk berekend worden met behulp van onze CO2-calculator en dan gecompenseerd worden door te investeren in onze klimaatprojecten

Zoveel CO2 stoten elektrische auto's écht uit. Dat er bij de productie van elektrische auto's CO 2 wordt uitgestoten, is algemeen bekend. Maar eenmaal op de weg zijn ze ook niet CO 2-neutraal. Bij de productie van een elektrische auto komt veel CO2 vrij. De productie van een auto kost ongeveer 7 tot 10 ton CO2. Reken hier nog zo'n 9 ton bij en u heeft ook de accu geproduceerd. Uitstoot CO2 bij het rijden en laden. Het grote verschil qua uitstoot zit hem in het rijden, daardoor stoot een auto op benzine uiteindelijk meer uit Na een gestage afname, stoten nieuw geregistreerde auto's in 2017 gemiddeld 0,4 gram CO2 per kilometer meer uit dan het jaar daarvoor. Om de trend in te dammen, introduceert de EU nieuwe CO2 -emissiedoelstellingen die gericht zijn op het verminderen van de schadelijke uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens 0 km (0) files Beurs. 653,24 AEX koers 1.600 kilo CO2 per jaar; Met de auto naar Dat los je niet op door aan iemand anders te vragen iets minder CO2 uit te stoten. Maar een andere. Pelletkachels stoten gemiddeld 1 tot 2 g/kg uit, soms nog lager. Een pelletkachel (van de huidige generatie) is vervuilender dan gasverwarming of een elektrische verwarming, maar een centrale verwarming per wijk of stadsdeel zoals nu gebeurt met restwarmte uit de industrie en vuilverbranding kan wel een optie zijn, aldus ECN

CO2 is het belangrijkste broeikasgas en de CO2-uitstoot levert de belangrijkste bijdrage aan het huidige, versterkte broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering in het algemeen. Mobiliteitenverkeer.nl gebruikt een rekentool waarmee u uw CO2 emissie snel kunt berekenen CO2-uitstoot van auto, ov en fiets. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel CO2 je gemiddeld uitstoot per vervoermiddel per kilometer. Er is gekeken naar de gemiddelde uitstoot van de voertuigen bij het reizen zelf. Klik op 1,2 of 4 personen om te ontdekken wat het schoonste is als je van A naar B gaat met anderen Nederlanders zijn verantwoordelijk voor drie keer zo veel CO2-uitstoot als een gemiddelde wereldburger. 10 ton CO2 per persoon per jaar stoot een gemiddelde Nederlander uit, het gemiddelde van. Elektriciteit: 3.500 kWh per jaar = 2.100 kg CO2; Auto: 15.500 km per jaar = 3.000 kg CO2; Vliegtuig: 1.300 km per persoon per jaar = 800 kg CO2; Openbaar vervoer: 894 km trein en 409 km bus, tram, of metro per persoon = 200 kg CO2; Dat betekent dus dat een gemiddeld Nederlands huishouden zo'n 8.800 kg CO2 per jaar uitstoot. CO2 uitstoot.

Hoeveel CO2 stoot een gemiddelde benzine personenauto per

Deze auto stoot alleen water uit Hét antwoord op de milieuvervuilling door auto's is deze tweezitter met brandstofcel. Hij haalt bijna 100 kilometer per uur en je komt er 480 kilometer ver mee. De uitstoot? Geen CO2 of fijnstof, maar water. Als je straks in een Riversimple Rasa rijdt hoef je je geen zorgen te maken over het milieu. Deze auto weegt, met een chassis van koolstofvezel, maar zo. De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's in Nederland neemt sinds 2015 weer toe. Nederland is hierdoor in de EU geen koploper meer. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen verkopen van plug-in hybriden en (zuinige) dieselauto's als gevolg van de versobering van de fiscale voordelen voor auto's met een lage CO2-uitstoot

Prestaties van vervoerwijzen: Milieu

Hoeveel CO2 stoot jouw auto uit? - Autoblog

Hoeveel koolmonoxide mag een auto maximaal Daarop rekent men gewoonlijk de vervuiling door een vervoermiddel op af, op de uitstoot van CO2. Als je een wagen hebt die minder dan 100 gram/km uitstoot, is dat stikstofoxiden (NOx): 180 mg/km (een verlaging met meer dan 20% in vergelijking met de Euro 4-norm); gecombineerde. Ik zat deze ochtend te denken. De milieuvriendelijkste auto's stoten net onder de 100 gr CO2 uit per kilometer. Nu zat ik mij zo eens af te vragen hoeveel gram CO2 ik zo uitstoot per kilometer als ik met de fiets rijd. Ik adem dieper en sneller dan wanneer ik met de auto of motor rijd, en dus heb ik ook een verhoogde CO2 uitstoot. Ik kwam zo na mijn (amateuristische) berekening aan een 27.

Hoeveel CO2 stoot jouw auto uit? - Autoblog

Om deze koolstof te verbranden tot CO2 is 1638 gram zuurstof nodig. De som is dus 614 + 1638 = 2252 gram CO2/kg L-gas. Een verbruik van 5 kg / 100 km komt dus overeen met 5 kg x 2252 g/kg = 113 g CO2/km. Hoogcalorisch: 1 kg H-gas bestaat voor 72,7% uit koolstof, of 727 gram koolstof per kg H-gas De gemiddelde automobilist rijdt meer dan 22.3 km per dag, dus afhankelijk van hoeveel je rijdt kan je dagelijkse uitstoot een veelvoud zijn van de getallen hierboven. De productie van een computer zorgt voor net zo veel uitstoot als 1-3 maanden eten, of 3-10 keer een autorit van Amsterdam naar Maastricht en terug Aangezien bij het verbanden van een liter fossiele brandstof een vaste hoeveelheid CO2 vrijkomt, is heel eenvoudig te bepalen welke auto in welke mate aan CO2 uitstoot bijdraagt. Een onzuinige auto stoot meer CO2 uit, een zuinige auto minder. Een volledige elektrische auto stoot zelfs helemaal geen CO2 of andere vervuilende resproducten uit

Video: CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto

Alles over uitstoot - ANW

Vrachtwagens stoten bijna meer CO2 uit dan auto's. 22-09-2015 11:38 Transportsector stoot meer CO2 uit in eerste Een 39-jarige man uit Leusden die in 2018 een ongeval veroorzaakte waarbij. Zoveel CO2 stoten elektrische auto's uit per kilometer Op ElectricityMap kun je live zien hoeveel gram CO 2 er in Polen 10.398 g/100 km en in België 4280 g/100 km. Een Volkswagen Golf. De lijst CO 2-emissiefactoren is per categorie of als totale lijst te bekijken. De lijst CO 2-emissiefactoren is zelf geen instrument om CO 2-uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO 2-instrumenten.Bij Instrumenten is een overzicht van rekentools te vinden, die gebruik maken van de lijst CO 2-emissiefactoren.. Hiermee kan eenvoudig de CO 2-footprint. Het verbranden van benzine veroorzaakt volgens TNO gemiddeld 170 gram CO2 per gereden kilometer: dit is een representatief getal voor een moderne kleine middenklasser. Rijd je daarmee 220.000 kilometer, dan veroorzaakt dat 37,4 ton CO2. En hoeveel stoot de elektrische auto uit? Nul. Het ontladen van een batterij veroorzaakt geen CO2-uitstoot Een middelgrote elektrische auto in België zorgt voor ongeveer 80 gram CO2 per kilometer, inclusief productie van de auto. Een benzineauto laat 253 gram CO2/km noteren. Bij minder dan 20.000 kilometer is de CO2-balans dan in het voordeel van de elektrische auto

CO2-emissie: Vergelijking tussen vliegtuig, auto en trein

 1. Als we het brandstofverbruik van normale middenklasse auto's stellen op 1liter per 10 kilometer, dan gebruikt een raceauto 7,7 maal meer benzine dan een middenklasser. Dit bereken je door 10 te delen door 1,3 10/1,3= 7,69 is afgerond 7,7 De CO2 uitstoot is dus ook 7,7 maal zo groot als bij een normale auto
 2. Effe kijken. Met 30.000 km per jaar stoot ik 30.000 x 150 gram = 4500 g CO2 uit. Dat kost dus 4,5 (kg) / 1000 * 17 euro = 0,0765 euro per jaar. Kortom, met nog geen 8 eurocent per jaar betaal ik mijn CO2 aflaat ten behoeve van het Heilige Milieu. Nou, dan lijkt me de 1260 euro MRB die ik jaarlijks betaal wel afdoende
 3. Hoeveel CO2 stoot een gemiddelde diesel personenauto per jaar uit? Een gemiddelde diesel personenauto die per jaar 15.000 kilometer rijdt heeft een CO2-uitstoot van ca. 3.195 kg per jaar. Coöperatief Dutch Renewergy U.A. Anthony Fokkerweg
 4. Het komt bijvoorbeeld ook uit gas- en kolencentrales. Ter vergelijking: een gewone benzineauto stoot volgens de Belg 136,8 gram CO2 per kilometer uit. 16,8 gram CO2-winst voor de elektrische auto dus

Hoeveel CO2 stoot een Laat ons eerst eens nagaan hoeveel CO 2 een wagen uitstoot per gereden kilometer. Toch is dit heel wat minder dan wanneer je dezelfde rit met een auto met een diesel. Zoveel CO2 stoten elektrische auto's écht uit. Dat er bij de productie van elektrische auto's CO 2 wordt uitgestoten, is algemeen bekend. Maar eenmaal op de weg zijn ze ook niet CO 2-neutraal. CO2-emissies gebruik auto. Wanneer de CO2-uitstoot van de auto wordt berekend, wordt meestal gekeken naar de directe uitstoot Je stoot een ton CO2 uit wanneer je: 319 liter diesel verbrandt; Een gemiddelde auto zo'n 5.800km rijdt; Je 7x naar Parijs vliegt; 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt; 16.000 km met de trein reist (met een intercity van NS is de uitstoot 0 gram per km) 7.000 kilometer met de bus reist; Je drie keer om de aarde fietst op je elektrische.

CO2-emissies door auto's: feiten en cijfers (infografiek

 1. Hoeveel CO-uitstoot veroorzaakt één sigaret en dus tot een relatieve toename van de CO2-uitstoot, de gemiddelde auto stoot bij een snelheid van 40 kilometer 126 gram CO2 uit per uur
 2. Uit een maritiem onderzoek beelk namelijk dat grote vrachtschepen op jaarbasis net zoveel zwaveloxiden (SOx) uitstoten als tot wel 50 miljoen auto's. Daarmee is het aandeel van de scheepvaart in de totale uitstoot van kankerverwekkende zwaveloxiden circa 9 procent
 3. Zoveel CO2 stoten elektrische auto's écht uit. Tegenstanders van elektrische auto's halen maar al te graag het feit aan dat bij de productie ook CO2 vrijkomt
 4. Je kunt 3500 kWh met 15 zonnepanelen opwekken op jaarbasis. Ter vergelijking stort een auto per kilometer 100 gram CO2 uit. De CO2 die je jaarlijks met je 15 zonnepanelen kunt besparen is dus gelijk aan 16.100 kilometer rijden met de auto. Dat is dan toch een flinke besparing die zeker een verschil zal maken voor ons milieu
 5. Hoeveel CO2 stoot een elektrische auto in de volledige cyclus uit? Een elektrische auto gebruikt typisch 20 kWh per 100 kilometer. Bij het gebruik van Belgische stroom heeft een elektrische auto een well-to-wheel uitstoot van ongeveer 103 gram CO2 per kilometer
 6. De kop: Huisdier veroorzaakt net zoveel CO2-uitstoot als dikke auto zou dan tot de conclusie moeten leiden dat een kleinere of groene auto in plaats van iets als een SUV ook niet uitmaakt. Dan is de meer voor de hand liggende conclusie dat de Klimaatverkenners het niet bij het rechte eind hebben en de door hen zelf bijgevoegde bronnen niet goed begrepen of gelezen hebben
 7. Hoeveel broeikasgas stoot u huishouden uit? Milieu Centraal rekent het je voor! Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 13,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding, spullen en kleding

Vliegen: een citytrip met het vliegtuig naar Rome (heen en terug vanuit Brussel) komt uit op 312 kilogram CO2.Wie graag met het vliegtuig reist, zal zijn CO2-kilo's snel zien oplopen. Ter illustratie: een vliegreis van Brussel naar Bangkok en terug komt uit op bijna 2 ton, wat een vijfde zou zijn van de 10 ton die een gemiddelde Belg uitstoot per jaar, en zowat de helft van de CO2-uitstoot. Hoe zuinig een auto rijdt wordt doorgaans uitgedrukt in hoeveel kilometers je kan rijden per liter. Zo rijdt een auto op benzine, zoals hierboven al benoemd, gemiddeld 1 op 17 en een dieselauto 1 op 20. Vergelijk je de kosten per liter vervolgens met de elektrische auto, rijdt een elektrische auto in vergelijking met diesel in feite 1 op 42 Drie dagen later kondigde de Europese Commissie aan grenzen te willen stellen aan de CO2- uitstoot van auto's met 120 gram per gereden kilometer als maximum. Dat is een kwart minder dan de uitstoot van een gemiddelde auto nu (Volkskrant 19 jan 2007). Als dit lukt, zakt de CO2-factor van Janse van 41 naar 31. Het is een begin Antwoord. Hoeveel gram CO 2 je uitstoot tijdens het fietsen hangt er vanaf hoe snel je fietst. Hoe sneller je fietst, hoe hoger je metabolisme en hoe meer je gaat ademen, dus hoe meer CO 2 je uitstoot. Hoeveel CO 2 /km je dus uitstoot kan ik niet zeggen, maar even dit leuke feit: een normaal persoon produceert gemiddeld op één dag 450l (=900 g) CO 2.Als je dus 4km met de auto rijdt, heb je. De hoogste CO2-uitstoot per vierkante meter is in Velsen (198 kil ogram per vierkante meter in 2016). Daar zitten staalfabrikant Tata Steel en een elektriciteitscentrale die restgassen uit de hoogovens benut. Geertruidenberg staat met de Amercentrale op de tweede plek (125 kil ogram per vierkante meter)

Hoe groen is elektrisch rijden? - ANW

 1. der dan 30.000 kilometer is de CO2-balans dan in het voordeel van de elektrische auto
 2. Een vergelijking als voorbeeld. Plan je een reis op het traject Rotterdam Centraal-Amsterdam Centraal (86 kilometer), dan stoot je met de trein 2,7 kg CO2 uit (86 kilometer x 31 gram CO2 x 1.
 3. der energie produceren dan een liter benzine of diesel. Rendement van de motor: een dieselmotor verbruikt
 4. F1 stoot 256.551 ton CO2 uit, motoren verantwoordelijk voor 0,7 procent. Anders moeten zij in 2030 met een zeilboot de wereld over en dan nog stoot de productie van die boot Co2 uit. Het besturen van een F1 auto zorgt zelfs voor verhoogde uitstoot bij de mens vanwege de inspanning. kijk eens hoeveel auto's,.

De gemiddelde uitstoot in Frankrijk is 193 g CO2e / km*. Hoe meer mensen er in de auto zitten (maximaal 4), hoe meer de CO2e-uitstoot per persoon afneemt. Als we het voorbeeld nemen van een reis Parijs-Nice (1088 km) met de auto, ongeacht het aantal inzittende passagiers, is dat: 1088 x 193 = 209.994 gr of 209,9 kg Om de hype een beetje levendig te houden, ik lees zonet de gemiddelde Belg stoot 14.4 ton CO2 uit per jaar . Hoe moet je dat eigenlijk interpreteren, wel als volgt (ongeveer he). Eigenlijk komt het er hem ongeveer op neer dat per ton CO2 je ongeveer 250Kg brandstof verbrand (op basis van koolwaterstoffen) zoals diesel, benzine, aardgas, propaan,. NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: Per gereden kilometer stoot een elektrische auto meer CO2 uit dan een dieselmotor. Oordeel: onwaar. De Vlaamse website Auto55 schreef op 19 april dat dieselauto's minder slecht zijn voor het milieu dan elektrische auto's. Volgens de website zou dit blijken uit nieuw Duits onderzoek Deze cijfers tonen aan dat de elektrische auto in landen die een lage CO2-uitstoot hebben bij de productie van elektriciteit veel minder uitstoot veroorzaken als ze rijden dan een moderne diesel. In het meest extreme geval van Polen stoot een elektrische auto wél meer uit dan een hedendaagse diesel

Om de hype een beetje levendig te houden, ik lees zonet de gemiddelde Belg stoot 14.4 ton CO2 uit per jaar . Hoe moet je dat eigenlijk interpreteren, wel als volgt (ongeveer he). Eigenlijk komt het er hem ongeveer op neer dat per ton CO2 je ongeveer 250Kg brandstof verbrand (op basis van.. Als we dat terugrekenen naar één mail, zou een jaar lang één mail versturen en opslaan per dag gelijk staan aan de CO2-uitstoot van een auto die 50 kilometer rijdt. Per mail staat dat gelijk. Een e-mail van een megabyte (= 1 MB) stoot tijdens zijn totale levenscyclus 20 g CO 2 uit. Dat is evenveel als een oude lamp van 60 W die 25 min brandt. Eén jaar lang 20 e-mails per dag en per gebruiker komt overeen met de CO 2 die wordt uitgestoten wanneer er 1000 km met de auto wordt afgelegd

Bereken CO2-uitstoot auto in een muisklik Wie voor de aankoop van een nieuwe auto staat, kan voortaan eerst berekenen welke auto minder energie verbruikt. Belg Concreter gezegd stoot je met een elektrische auto ongeveer de helft CO2 van een benzineauto uit. Daarnaast bespaar je ook aanzienlijk op de prijs per kilometer. Wanneer je bij een tankstation bent, betaal je de prijs per liter die je tankt. Dit staat gelijk aan het kilowattuur (kWh) voor elektrische auto's

Hoeveel CO2 stoot een Nederlander uit? - Foodlog

Vliegtuigen en CO2: hoeveel CO2 / km

Een paar voorbeelden van de verborgen impact van een auto: het kost veel energie om een auto te maken. Daarvan zou je (omgerekend naar benzine) zo'n vijf jaar kunnen rijden. Als je je CO2-uitstoot voor rijden én maken van de auto wilt compenseren moet je 300 bomen planten Een benzinemotor met LPG-installatie verbruikt meer brandstof maar stoot wel iets minder CO 2 uit. die berekend wordt op basis van de cilinderinhoud en het motorvermogen en die zal bepalen hoeveel belastingen en verzekeringen je voor die wagenn zal moeten betalen. Een auto die op basis van de nieuwe test getest werd,. Een half jaar lang rijden door 1 auto op benzine in NL (gemiddeld aantal km's per jaar met personenauto, benzine: 9.994 km , bron CBS) 2 Een jaar lang rijden door 1 E-auto op grijze stroom in NL (gemiddeld aantal km's per jaar met een personenauto, alle brandstoffen: 11.198 km , (gemiddelde van een personenauto genomen, omdat E-auto gemiddeld aantal km's niet bekend, bron CBS) Onder welk percentage jouw auto van de zaak valt, hangt af van hoe zuinig 'ie is. Rijd je volledig elektrisch en stoot de auto 0 gram CO2 per kilometer uit, dan betaal je 4 procent. Bij alle auto's die wél CO2 uitstoten - ja, ook bij hybride-auto's - betaal je automatisch 22 procent Voordeel 2: lagere CO2-uitstoot Een CNG-auto stoot zo'n 15% minder CO2 uit dan een auto op benzine. In geval van groengas is dat zelfs 70% minder. Daarnaast stoot CNG ongeveer 85% minder stikstof en fijnstof uit dan een auto op diesel. In gebruik is CNG vergelijkbaar met een zeer zuinige dieselmotor

Hoe bereken ik de CO₂-uitstoot van mijn auto - Hoedo

Elke km met het vliegtuig stoot gemiddeld 297 gram CO2 per passagier uit. 1m2 bamboe compenseert 267,2 kg CO2. Dat betekent dat je met 1m2 bamboe 899,66 km per passagier kunt vliegen. Compensatie is altijd op basis van hele vierkante meters bamboe (afgerond naar boven) Een fors probleem voor het kabinet: het haalt zijn eigen klimaatdoelen niet om in 2020 een kwart minder CO2 uit te stoten. Er moet nu binnen twee jaar zeker 9 megaton aan CO2-uitstoot worden. Door de bus te pakken, stoot u 0,14 kg CO2 per kilometer uit, in plaats van 0,21 kg als u de auto neemt. Maar de bus rijdt sowieso. Als er 10 mensen in de bus zitten, blijft de uitstoot ongeveer 0,14 kg. En als 10 mensen met 10 verschillende auto's gaan Het ov is ook niet alles. Maar het ov is een keer vol. Er zijn immers steeds meer.

De tank is dus tamelijk klein en moet een paar keer per jaar worden bijgevuld. In precies dezelfde auto stoot een dieselmotor minder CO2 uit dan een benzinemotor. Ter vergelijking: als u veel lange afstanden rijdt, stoot een dieselauto uit 2016 minder CO2 uit (100 g/km voor de nieuwe Peugeot 3008) dan de benzineversie. Er is een mogelijkheid om die CO2 op te heffen, namelijk door je CO2 te compenseren. Op dit moment is het dan in onze ogen ook de beste manieren om iets te doen aan de uitstoot van jouw vlucht. Natuurlijk kijken wij uit naar elektrische vliegtuigen en het gebruik van biobrandstoffen, maar het gebruik daarvan laat nog even op zich wachten en klimaatdoelen dienen snel gehaald te worden De Carbon Footprint berekend de CO2 uitstoot door het gebruik van met name: fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, productie van voedsel en verwarming. Zoveel ton CO2 stoot je nu uit. Als gezin van vier personen stoot je zo'n 9 ton CO2 per jaar uit Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau JATO, dat de gegevens van de autosector wereldwijd verzamelt en analyseert. Zo stootte een personenwagen in 2018 gemiddeld 120,5 gram CO2 per kilometer uit. Dat is 2,4 gram meer dan in 2017 en het hoogste cijfer in vier jaar. En ook in België is de CO2-uitstoot van personenwagens gestegen

Klimaatvraag: Hoeveel CO2 stoot een mens gemiddeld uit

Dit zijn de meest en minst vervuilende auto's van - AD

De centrales uit de jaren negentig, samen met de 3 nieuwe centrales, stoten samen 23,8 megaton CO2 uit. Dat is 12 procent van alle CO2 die in Nederland in 2018 de lucht in ging. Een nieuwe, 'efficiëntere' kolencentrale stoot nog steeds 2 keer zoveel CO2 uit als een gascentrale De Tesla gebruikt 14,9 kWu per 100 km zodat de uitstoot rijdend op stroom uit het Nederlandse stroomnet uitkomt op 7,08 kg CO2 per 100 km. (71 gram per km.). Ga je uit van WTW dan kom je nog een stuk hoger uit. Zie hier. Alleen voor de accu is dat 73 tot 98 gram CO2 per kilometer blijkt uit het Duitse onderzoek Doordat bio ethanol afkomstig is uit duurzame bronnen wordt bio ethanol als een bruikbaar alternatief voor benzine gezien. Een auto stoot minder CO2 uit wanneer deze op bio ethanol rijd dan waneer de auto op benzine rijd. Bio ethanol is echter niet per definitie milieuvriendelijker dan benzine 'Zelfs als je alles bij elkaar optelt stoot de elektrische auto veel minder uit', zegt Hoekstra. In de studies van Van Mierlo en zijn collega's staat hoeveel precies: een CO 2-equivalent van 200 gram per kilometer voor de dieselauto tegenover een CO 2-equivalent van 100 gram per kilometer voor de elektrische auto

Tips en trucs om met een lagere CO2-uitstoot auto te rijde

Vergeleken met een benzineauto stoot een elektrische auto 54% minder CO2 uit, de 3 auto's komt uit 11,7 kwh per 100 km. per km co2 uitstoot. 5. Hoeveel co2 stoten vergelijkbare. Auto rijdt gemiddeld 20.000 kilometer per jaar (volgens CBS rijdt auto in 2005 gemiddeld 15.500 km per jaar) Uitstoot van auto is 160 gram CO 2 per km; Een Nederlander eet gemiddeld elke dag vlees. Door dit niet te doen bespaart hij 1400 kilo CO2 equivalenten uit. Omgerekend naar alle Nederlanders is dat 22,4 megaton (16 miljoen x 1400 kg

leeg

'Gemiddelde CO2-uitstoot in 2018 hoogste in vier jaar

Kia Picanto Private Lease vanaf € 229 | Leaseauto

Hoeveel CO2 stoot ik uit? Bereken je Carbon Footprint. Dinsdag, 28 maart 2017. In de jaren '90 is de Carbon Footprint Calculator opgezet om te kunnen berekenen hoeveel CO2 een individu, huishouden of bedrijf uitstoot. Deze test kan je helpen om te zien hoeveel impact je zelf hebt op de klimaatverandering en hoe je dit kunt verminderen Volgens Australiė moet je die beprijzen met 17 euro. Effe kijken. Met 30.000 km per jaar stoot ik 30.000 x 150 gram = 4500 g CO2 uit. Dat kost dus 4,5 (kg) / 1000 * 17 euro = 0,0765 euro per jaar Goed nu we die aanname uit de weg hebben geruimd een ander, iets minder radicaal maar aanverwant punt. #2 Windenergie stoot ook CO2 uit en helpt dus niet tegen klimaatverandering. Er wordt inderdaad CO2 uitgestoten bij de constructie, materiaalwinning, onderhoud en transport van een windmolen. Helemaal CO2-neutraal is windenergie dus niet Ten tweede: Schiphol is verantwoordelijk voor een CO2 emissie van ca. 40 miljard kilo CO2 per jaar. Dit ligt ver boven de 12,5 miljard kilo CO2 van Tata. Het probleem hierbij is dat de officiële instanties zoals CBS alleen uitgaan van effecten binnen de eigen regio Zoveel CO2 stoten elektrische auto's écht uit. Die cijfers vind je op ElectricityMap (bestaat ook als app), een website die in real time aangeeft hoeveel gram CO2 er vrijkomt om 1 kWh aan elektriciteit te produceren. In het meest extreme geval van Polen stoot een elektrische auto wél meer uit dan een hedendaagse diesel

Hoe zit het met de CO2 uitstoot van elektrische auto's

Methaanuitstoot door koeien nog verder reduceren (viaUitstoot broeikasgas op Koeien & Kansen-bedrijven - WURUsar el metano de las vacas para producir un biocombustible
 • Trier Toerisme.
 • Rugletsel na ongeval.
 • Diakon Kos.
 • Berghuis Amerongen rechtszaak.
 • OnePlus oem USB drivers.
 • Nikkelvrij wasmiddel.
 • Sportzaal huren Groningen.
 • Smeg blender Zwart Sale.
 • Waar ligt Huissen.
 • Trump net worth.
 • IJspegel verlichting buiten batterij.
 • Kleine waterpomp.
 • Middenmorene.
 • MLD euro.
 • Hyrax orthodontie.
 • Airco kopen inclusief montage.
 • Thuis Jana.
 • Verzekering alle risico's.
 • Endless Love Vertaling.
 • Etten Leur horeca.
 • Kosten nieuw gebit Turkije.
 • Paard van Sinterklaas tekenen stap voor stap.
 • Strandloper soorten.
 • AZ fanclub.
 • Harley Davidson Wikipedia.
 • Roger federer verloren.
 • Oesters bestellen Utrecht.
 • Meetinstrument angst.
 • Inpandig balkon boerderij.
 • Nederlandse ambassade Iran.
 • O motor und sport.
 • Snackbar Molecaten Biddinghuizen.
 • Lesidee groep 1 2.
 • Feetje Panther.
 • GTA cartoon effect.
 • Golf Oude Maas.
 • Jackie Wilson Reet petite.
 • MotoGP Eurosport.
 • Leuke recepten wafels.
 • Schildpad Wikipedia.
 • Witte herder gedragsproblemen.