Home

Sportwetenschappen ASO 3de graad

OUD - 3de graad ASO, Sportwetenschappen (SP) Profiel van de leerling. Je hebt de aanleg, de studie-ijver en het doorzettingsvermogen om het pakket wiskunde, wetenschappen en talen aan te kunnen. Je kan grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen 3de graad: Sportwetenschappen. In Sportwetenschappen krijg je naast zes uren sport een portie wetenschappen, wiskunde en een basispakket moderne talen. Het is de bedoeling dat je na deze ASO-vorming kiest voor een academische of een professionele bachelor met aansluitend een master

OUD - 3de graad ASO, Sportwetenschappen (SP) Mariagaarde

3de graad ASO Sportwetenschappen. Tijdens de sportlessen op onze school komt een brede waaier van traditionele sporten aan bod in diverse disciplines, gaande van atletiek over gymnastiek tot de gekende balsporten. Onze school beschikt hiervoor over een moderne en pas gerenoveerde sporthal. Tweemaal per week trekken we bovendien naar het zwembad Oriënteringsattest 2de Graad ASO Wetenschappen-Sport Voorwaarden behalen certificaat Slagen voor de volledige 2de graad (3de en 4de jaar secundair onderwijs) Facultatief 6 uur praktijkles paardrijden Ruiterbrevet B (zie opmerkingen 2e graad (3de - 4de) > Complementair gedeelte 2de graad (FLEX en keuze) 3e graad (5de - 6de) > 2e leerjaar in de 3e graad Sportwetenschappen ASO : 37053: 3e leerjaar in de 3e graad Sportclub en Fitnessbegeleider Se-n-Se TSO : GO! scholengroep Rivierenland Lindestraat 123A 2880 Borne

Diploma Secundair Onderwijs ASO Wetenschappen-Sport Voorwaarden behalen certificaat Slagen voor de volledige 3de graad (5de en 6de jaar secundair onderwijs) Facultatief - 6 uur praktijkles paardrijden - Diploma Initiator Paardrijden (trainerscertificaat) - Menbrevet A - Menbrevet B (zie opmerkingen Sportwetenschappen - 3de Graad. Sportwetenschappen - 3de Graad. 2020 Centrum; Studiekeuze Omschrijving. Heb je interesse en aanleg voor sport én wetenschappen? Wil je wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes inzetten om bijvoorbeeld advies voor een gezonde levensstijl te formuleren, een optimale revalidatie te ontwikkelen of. 2de graad aso Wetenschappen, 3 Sportwetenschappen, Wetenschappen-topsport D/2012/7841/009 Fysica 1 Beginsituatie Alle leerlingen hebben de eerste graad A-stroom voltooid waarbij zij dezelfde basisvorming hebben gekre-gen. Voor wetenschappen werd hierbij het leerplan Natuurwetenschappen gerealiseerd als je een getuigschrift van de 2de graad ASO, TSO of KSO behaald hebt via Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. In dit geval is er een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting. als je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO

3de graad: Sportwetenschappen - Bernardustechnicu

leerjaar van de eerste graad (hou wel rekening met eventuele clausuleringen). Andere vooropleidingen zijn eventueel mogelijk, maar worden best individueel bekeken. Voor de derde graad: Logische vooropleidingen zijn de 2de graad ASO Sportwetenschappen, Wetenschappen of Wetenschappen-topsport. Andere vooropleidingen zij Dan zit je goed in onze derde graad Sportwetenschappen. In deze richting leer je op een gezonde manier sporten en bewegen en krijg je meer inzicht in het bewegingsmechanisme van het menselijk lichaam. Je wordt een betere sporter en je leert probleemoplossend denken tijdens de lessen wiskunde en wetenschappen

ASO: Een brede waaier aan - Thibault Bulinckx. Sportwetenschappen Mijn droom? Later als kiné de Rode Duivels helpen winnen! - Honoré Mpakaniye. Latijn In de lessen Latijn leer je veel meer dan alleen een taal. - Yousra Akkabi. Wetenschappen. Richtingen 3de graad. Economie-Moderne Talen / Economie-Wiskunde Economie en wiskunde openen. 2de graad (3de jaar) - in aanvraag • ASO Sportwetenschappen Profiel. Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica

Lessentabel 3de graad Sportwetenschappen (ASO) Wetenschappen - topsport . Lessentabel 3de graad Wetenschappen-topsport (ASO) TSO. Handel . Lessentabel 3de graad Handel (TSO) Lichamelijke opvoeding en sport . Lessentabel 3de graad LO en sport (TSO). Lessentabellen 3de graad ASO Sportwetenschappen 5de jaar: 6de jaar: Vak: Uren/week. SPORTWETENSCHAPPEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2014/7841/015 Vervangt leerplan D/2006/0279/058 vanaf 1 september 2014 Guimardstraat 1, 1040 Brussel . 2 3de graad aso - pool wetenschappen D/2014/7841/015 Fysica Inhoud 1 Beginsituatie.

Sportwetenschappen Heilig Hartinstituut Heverle

 1. 3de graad aso Algemene pedagogisch-didactische wenken Werken met het leerplan sport Het leerplan sport vertrekt vanuit de bewegings- en persoonsdoelen uit het doelenkader en de leerinhouden van het bewegingsgedeelte in de 3de graad aso Sportwetenschappen
 2. gsfunctie. Het doel Lessentabel 3de graad Sportwetenschappen 5SPW 6SPW optie omni/wet optie omni/wet BASISVORMING Aardrijkskunde 1u 1u 1u 1u Chemie 1u 1u - - Engels 2u 2u 2u 2u Frans.
 3. g hebben gekregen. Voor wetenschappen werd hierbij het leerplan Natuurwetenschappen gerealiseerd
 4. Vanuit de A-stroom in de 1ste graad naar Sportwetenschappen. DE RICHTING bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen in de 3de graad
 5. gen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan
 6. BSO-afdelingen toe en ten slotte gaan we wat dieper in op onze TSO-afdelingen en op ASO-Sportwetenschappen. Wellicht herken je jezelf in een profi el of word je geboeid door een aantal vakken. Misschien twijfel je nog. Contacteer ons dan. Wij helpen je met alle plezier om de juiste keuze te maken. Woord vooraf MARIAGAARDE 2DE & 3DE GRAAD
 7. g en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden

Onderwijskieze

Daardoor kun je zonder probleem overstappen naar een andere aso-studierichting in de derde graad. Je wordt er uitstekend voorbereid op hogere studies. Kernvakken van de studierichting sportwetenschappen zijn 5 uur sport (6 uur in de 3de graad), waarin een ruime waaier aan sportdisciplines aan bod komt: atletiek, balsporten, ritmiek, turnen, zwemmen ASO 2de graad. In de tweede graad ASO bieden we de volgende studierichtingen aan: Latijn - Moderne Talen; Latijn - Wiskunde STEM; Economie - Moderne Talen; Economie - Wiskunde STEM; Wetenschappen STEM; Humane Wetenschappen; Sportwetenschappen STEM; Meer info over de studierichtingen? Tijdens alle lessen hechten we veel belang aan leer- en. 2de en 3de graad ASO TSO BSO . Eerste graad: Augustijnenlaan 31 - 2200 Herentals - 014211688 3de graad: SPORTWETENSCHAPPEN 2de graad 3de graad (onder voorbehoud) 1ste 2de 1ste 2de Basisvorming: AV Levensbeschouwing 2 2 2 2 AV Nederlands 4 4 4 4 AV Geschiedenis 2 2 2 2 AV. 3de graad aso 3 AV Engels D/2014/7841/002 LEESWIJZER Dit leerplan is bedoeld voor de leerlingen van de 3de graad aso, studierichtingen zonder de pool moderne talen.Leerlingen die kozen voor een studierichting met de pool moderne talen volgen voo

SO: 3e graad Algemeen secundair onderwijs (ASO

 1. Samenvatting cultuurwetenschappen examencommissie 3de graad ASO 2019 en andere samenvattingen voor Cultuurwetenschappen, Humane wetenschappen. Samenvatting cultuurwetenschappen examencommissie 3de graad ASO 2019 COMMUNICATIE IN DE SAMENLEVING; SOORTEN MASSAMEDIA; FUNCTIES EN MACHT VAN.
 2. Sportwetenschappen 3de jaar, 4de jaar, 5de jaar, 6de jaar (ASO) IETS VOOR JOU? Je hebt in de eerste graad zeer goede resultaten behaald voor algemene vakken en lichamelijke opvoeding. Je wilt een gezonde geest in een gezond lichaam verder ontwikkelen. Je.
 3. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij met sportwetenschappen* in het 5e jaar en moderne talen* in het 3e jaar. Door de uitrol van de modernisering in de tweede graad is het momenteel niet mogelijk lessentabellen aan te bieden voor de tweede en derde graad. 2de en 3de graad ASO
 4. Master of professionele bachelor. Een abstracte studierichting zoals 'Sportwetenschappen' is een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Of je nu voor een master of een professionele bachelor gaat, met dit type studierichting kan je beide opleidingen aan
 5. Sportwetenschappen (algemeen/voetbal) Andere opties 2A (behalve Latijn) blijven ook mogelijk; 2de en 3de graad so. Lichamelijke Opvoeding en Sport tso; Andere aso-/tso-richtingen; Hoger onderwijs. Masteropleiding; Bacheloropleidin

Het secretariaat is open op schooldagen van 08.00 u tot 12.00 u en van 12.50 u tot 17.00 u. Op woensdag van 08.00 u tot 14.30 u. Het administratief verlof vangt aan op 6 juli en duurt tot en met 15 augustus Al vanaf de eerste graad is ons pedagogisch project doordrongen van een sportieve mentaliteit. Enerzijds worden doorzettingsvermogen, teamspirit en fair play uit de sportlessen doorgetrokken naar onze aanpak in de algemene vakken, anderzijds vormt de verscheidenheid aan sportopties een sterk motiverende factor voor de studieaanpak van de leerling 1e graad. naar LLinkid; Leerplannen en lessentabel eerste graad A en B stroom; 2e graad. aso. in de studierichting... Economie; Grieks; Grieks-Latijn; Humane wetenschappen; Latijn; Sportwetenschappen; Wetenschappen; Wetenschappen-topsport; bso. in de studierichting... Basismechanica; Bouw; Brood- en banketbakkerij; Drukken en voorbereiden. Tweede graad ASO We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt 2de graad; 3de graad; CLIL; Cultuur; Webshop sportkledij; Menu; download hier een overzicht van alle lessentabellen in de derde graad. Grieks-Latijn Grieks-Wiskunde Latijn-Moderne Talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne Talen-Wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen-Wiskunde Economie.

GO! Malle :: Atheneum :: Tweede graad - Sportwetenschappen

Sportwetenschappen 3de graad - Sint-Andreasinstituut Oostend

2de graad Sportwetenschappen ASO 3de jaar. 4de jaar. Godsdienst Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Chemie Fysica Nederlands Frans Engels Duits Wiskunde Sport* 2 1 2 2 2 2 4 4 3-5 5. 2 1 2 2 2 2 4 4 2 1 5 5 32. 32. Mogelijke inhaalles. 1. 1. KD-uur (klassenleraar) +1 +1 * Sport in Sportwetenschappen. Sportwetenschappen (algemeen of voetbal) A-stroom. 2de jaar STEM-Technieken - bouw- en hout . A-stroom. ASO. 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar Bouwtechnieken . TSO. 3de jaar 4de jaar 3de graad (DBSO) Vragen? Contacteer ons. Provil. Tel +3211 799 330 Fax +3211 799 37

3de graad Sportwetenschappen ASO Don Bosco Groot-Bijgaarde

Samenvatting Geschiedenis examencommissie 3e graad ASO volgens vakfiche 2019. en andere samenvattingen voor Geschiedenis, Wetenschappen. Geschiedenis samenvatting examencommissie 3e graad ASO volgens vakfiche 2019 Inhoud : Historisch referentiekader: tijd, ruimte, domeinen.. Sportwetenschappen scholen. Studierichting Sportwetenschappen De meest logische vooropleidingen zijn de basisopties Moderne wetenschappen, Latijn en Grieks Toon alle scholen Verspreid over Vlaanderen zijn er 6 topsportscholen die de studierichting topsport (ASO, TSO en BSO) mogen aanbieden: Antwerpen, Brugge, Gent, Vilvoorde, Hasselt en MATRIX 2de en 3de graad. DOORSTROOM D. DUBBEL. D/A. ARBEIDSMARKT A. Domein-overschrijdend (aso) Domein-gebonden (kso Specifieke eindtermen enkel in ASO . Invulling per pool Moderne talen (Sport) Sportwetenschappen. Wetenschappen. Wiskunde. Topsport (ASO/TSO) Studieprofiel, met profielcomponenten, waarin de algemene kenmerken van een. Deze studierichting behoort tot het studiegebied sport. Aanleg voor sport is dus onontbeerlijk. Je volgt de algemene vakken samen met de optie ASO Wetenschappen. Doorstroming naar andere richtingen blijft mogelijk. Twee vakgroepen staan centraal

5 en 6 ASO - Atheneum Lie

2de & 3de graad. Wetenschappen & sportwetenschappen Lessentabel. Inschrijven vanaf 19 april. Joni Schoofs (6SPWE) Ik vind de richting sportwetenschappen heel interessant, omdat je veel leert over het menselijk lichaam. Je leert ook hoe ons lichaam functioneert tijdens het sporten DOORSTROOMFINALITEIT (aso) Sportwetenschappen. Ben jij sportief, geïnteresseerd in wetenschappen én ook leergierig? Dan zit je goed in onze derde graad Sportwetenschappen. In deze richting leer je op een gezonde manier sporten en bewegen en krijg je meer inzicht in het bewegingsmechanisme van het menselijk lichaam LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS < Hier komt een afbeelding > AARDRIJKSKUNDE derde graad aso Sportwetenschappen BRUSSEL D/2017/13.758/008 September 2017 (nieuw leerplan op basis van D/2012/7841/023) Inhou Ga je meteen voor een diploma en kies je een studierichting in de derde graad? Hou dan rekening met je toekomstplannen. Wil je verder studeren, kies dan voor aso, kso of tso. Wil je meteen gaan werken, kies voor bso of tso. Je mag met elk diploma verder studeren of gaan werken. Maar niet elk diploma bereidt je even goed voor. Getuigschrifte

2de en 3de graad ASO: 2de graad: 3de graad: studiegebied Algemeen secundair onderwijs: Latijn-wiskunde-6: studiegebied Sport: Sportwetenschappen-5: 2de en 3de graad KS 2de graad aso AV Fysica 3 D/2006/0279/055 0 Woord vooraf Omwille van bij decreet vastgelegde eindtermen liggen leerplandoelstellingen en leerinhouden in grote mate vast. Het leerplan dat voorligt integreert veel meer dan voorheen een aantal leerplandoelstellingen (bv Moderne talen (3de graad) 24 Wetenschappen 26 Wetenschappen-wiskunde (3de graad) 28 Sportwetenschappen30 Seminarie in de 3de graad ASO 32 Vergelijkend schema 2de en 3de graad ASO 34 Tweede en derde graad TSO 38 Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) 38 Gezondheids- en welzijnswetenschappen (3de graad) 40 Lichamelijke opvoeding en sport 4 KTA Brugge, dé school voor Engineering, Sports, Art & Design, People en Business 3de graad aso: voor studierichtingen met 3u, 5u en 7u wiskunde per week. Elk pdf-document bevat de verschillende thema's: analyse, algebra . Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken. Registreren vraagt maar één minuut. Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou

Het algemeen secundair onderwijs (aso of a.s.o.), vroeger en nu ook nog vaak in spreektaal humaniora genoemd, is een onderwijsvorm in Vlaanderen.Het aso volgt op de eerste graad (de observatiegraad) van het secundair onderwijs en wordt ingedeeld in een tweede (de oriëntatiegraad) en derde graad (de determinatiegraad). Een graad bestaat uit twee leerjaren 2de graad (3de en 4de leerjaar) Sport. Deze studierichting is voor jongens en meisjes met een sportief profiel en met een sterke interesse voor sportwetenschappen. De studierichting Sport is minder theoretisch dan Sportwetenschappen ASO - 3e graad - Basisvorming en specifiek gedeelte pool wetenschappen AV Wiskunde (1e leerjaar: 3/4 lestijden/week, 2e leerjaar: 3/4 lestijden/week) 4 Tenslotte is er bij de visie op een leerplan nog sprake van een derde invalshoek, zonder twijfel de subtielst

3de graad ASO Sportwetenschappen - GO! Mall

Lichamelijke opvoeding en sport - 2de en 3de graad. 2020 Het globale studiepakket van Lichamelijke opvoeding en sport is minder theoretisch-wetenschappelijk dan sportwetenschappen. We trekken hierbij de lijn van ons edusport concept gewoon door naar de tweede graad TWEEDE GRAAD ASO WETENSCHAPPEN, SPORTWETENSCHAPPEN, WETENSCHAPPEN-TOPSPORT. CHEMIE TWEEDE GRAAD ASO WETENSCHAPPEN, SPORTWETENSCHAPPEN, WETENSCHAPPEN-TOPSPORT LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/039 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van . Nadere informati De opleiding in Sportwetenschappen bereidt je rechtstreeks voor op de gelijknamige studierichting in de derde graad. Je kan ook naar Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen. Er zijn uiteraard ook andere uitwegen DOORSTROOMFINALITEIT (aso) Sportwetenschappen. Sport of wetenschap? Moeilijke keuze? Een geboren creatieveling als jij vindt zeker zijn/haar gading in onze 2e graad Publiciteit en Etalage. Meer informatie. Contact. Sport- en Handelsschool Turnhout SHT - Parklaan 52 2300 Turnhou Klik op jouw graad en onderwijsvorm. Binnen dat document kan je dan doorscrollen naar het juiste vak en klik je op het bijbehorende leerplannummer (blauwe tekst). Drie types leerplannen zijn rechtstreeks raadpleegbaar buiten de lessentabellen om, namelijk: de nieuwe leerplannen voor het lopende of komende schooljaar; de leerplannen dbs

Video: Sportwetenschappen Deel 1 - Vrij Instituut voor

Studieaanbod - GO! atheneum Boo

ASO - derde graad - Basisvorming en specifiek gedeelte Sportwetenschappen 6 AV /Sport/Natuurwetenschappen/ SpET 31 gedraagt zich ecologisch bewust bij deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten. SpET 31 houdt rekening met verschillen van andere (potentiële) deelnemers aan de sport en bewegingsactiviteit. CONTEXT Tijdens GWP (bijv. skistages, sportweek, sportdag, outdoorsporten Vergelijkend schema 2de en 3de graad ASO 30 Tweede en derde graad TSO 34 Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) 34 Gezondheids- en welzijnswetenschappen (3de graad) 36 Lichamelijke opvoeding en sport 38 Sociale en technische wetenschappen 42 Techniek-wetenschappen 44 7de jaar Apotheekassistent (Se-n-se) 46 Vergelijkend schema 2de en 3de.

Sportwetenschappen Deel 2 - Vrij Instituut voor

 1. Sportwetenschappen De meeste algemeen vormende studierichtingen beogen uitsluitend kennis en inzicht, ter voorbereiding van latere studies. Sportwetenschappen combineert een volledig aanbod wetenschappen, wiskunde en talen met 5u. sport per week
 2. Wat na sportwetenschappen aso. Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar. Wat na sportwetenschappen. Na de aso richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk. Na de tweede graad kun je naadloos verder in de richting sport wetenschappen. Wat kan je doen na de 3 de graad
 3. Sportwetenschappen Eigenheid: interessante combinatie van sport en wetenschappen en wiskunde in de 2de graad heb je evenveel uren wetenschappen en wiskunde als in de studierichting wetenschappen sport is belangrijk voor je persoonlijkheidsontplooiing, zowel fysiek als op motorisch en sociaal vlak sportwetenschappen met 6 u wiskunde (3de graad) i

Sportwetenschappen - 3de Graad Athen

 1. In de 3de graad aso zijn alle studierichtingen, tweepolige richtingen. Dat betekent dat twee vakgebieden bepalend zijn voor de vakken die worden onderwezen. Vermits verschillende combinaties mogelijk zijn (bijvoorbeeld economie met wetenschappen of met moderne talen) lees je best dus steeds de profilering van de twee clusters
 2. ASO - derde graad - schooljaar 2020-2021 vijfde en zesde jaar Economie - Moderne Talen In de derde graad groei je naar een meer definitieve keuze. De richt..
 3. 3de graad ASO-TSO; 3de graad = talenten uitdiepen Lestabel 3de graad ASO Lestabel 3de graad TSO. In de derde graad is de keuze van studierichting belangrijk voor de verdere studies. De leerlingen kiezen in functie van wat ze aankunnen of de studies die ze nadien willen aanvatten
 4. g met de vakfiche voor 2021 (Inhoudsopgave). Toegang tot de cursus voor 2022 zodra die beschikbaar is. Links naar relevante achtergrondinformatie (artikels, video's, sites). Mogelijkheid om per mail vragen te stellen
 5. Sportwetenschappen. Sportwetenschappen. Zeesportwetenschappen . Latijn. Latijn - Moderne Talen. Latijn - Wiskunde. 3de graad doorstroom. Welzijn . Humane Wetenschappen . 3de graad arbeid. Verzorging Thuis & Bejaardenzorg/ Zorgkundige Zorgkundige DUAAL Kinderbegeleider DUAAL Mechanisch Onderhou
 6. Op 1 september 2021 start de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. De leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 in het tweede leerjaar van de eerste graad les volgen, kiezen volgend schooljaar normaal gezien een studierichting die aansluit op de gevolgde basisoptie

Wiskunde 3de graad ASO : Lespakketten en taken BIS-cursus ter voorbereiding op de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. De cursus kan gebruikt worden voor het secundair onderwijs. De basiscursus bestaat uit 14 lespakketten onderverdeeld in 41 hoofdstukken ASO - tweede graad derde en vierde jaar Economie (optie moderne talen) De richting economie met optie moderne talen richt zich tot leerlingen met een grote.. 3de graad ASO. In de derde graad van GO! Atheneum Vijverbeek Asse bieden wij volgende ASO- richtingen aan: economie- moderne talen, economie- wiskunde, humane wetenschappen, Latijn- moderne talen, Latijn- wetenschappen, Latijn- wiskunde en wetenschappen- wiskunde

Lessentabel 3de graad ASO. Derde graad ASO - Economie / Moderne talen. Derde graad ASO - Economie / Wiskunde. Derde graad ASO - Moderne talen / Wetenschappen. Derde graad ASO - Wetenschappen / Wiskunde. Derde graad ASO - Economie / Moderne tale 1.2.1 Tweede graad aso Studierichtingsprofiel Sportwetenschappen Deze aso-studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. De studie van moderne talen is belangrijk (communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en anderstalige literatuur). Er worden ook minimum vier lestijden wiskunde gegeven In 2008 besliste de Vlaamse Regering om de toenmalige studierichting Sport ASO en Wetenschappen-sport ASO vanaf 1 september 2009 om te vormen tot de éénpolige studierichting Sportwetenschappen ASO. De Vlor brengt nu advies uit over een voorstel van specifieke eindtermen voor de optie Sportwetenschappen ASO (tweede en derde graad)

3de graad - aso 3de graad ASO latijn-wiskunde Latijn-moderne talen Latijn-Wetenschappen Economie-moderne tale Code, reeks cultuur- en gedragswetenschappen voor de 2de en 3de graad aso

GO! Malle :: Atheneum :: Derde graad - Latijn-Wiskunde

Sportschool Meulebeke specialiseert zich in twee studierichtingen vanaf de tweede graad: Sportwetenschappen (ASO) en Lichamelijke opvoeding en Sport (TSO). Op Sportschool Meulebeke krijg je een doordachte, intensieve opleiding met een persoonlijke opvolging door een enthousiast team (sport)leerkrachten De leerkrachten missen hun leerlingen tijdens deze crisis. In dit filmpje willen de leerkrachten van de eerste graad hun leerlingen een hart onder de riem steken. Inschrijvingen. Samen met al de secundaire scholen van Boechout, Borsbeek, Duffel, Edegem, Lier en Mortsel kiezen wij ervoor om te werken met een digitaal centraal aanmeldingsregister Kiezen voor een ASO-richting betekent dat je kiest voor een voorbereiding om na het secundair verder te studeren aan hogeschool of universiteit. Workshops - Vrije ruimte Binnen onze derde graad ASO (alle richtingen) krijgen de leerlingen de kans om per schooljaar twee workshops te volgen binnen hun lessenpakket (2 lesuren per week, 1 workshop per semester)

GO! Malle :: Atheneum :: Derde graad - HoutbewerkingSportwetenschappen (algemeen of voetbal) | ProvilSTEM-Wetenschappen | ProvilGO! Malle :: Atheneum :: Tweede graad - Economie

Tweede graad. Klik op het icoontje achter de studierichting voor de lessentabel van de school. Sportwetenschappen (ASO) Wetenschappen. In de studierichting 'Wetenschappen - Wiskunde' van de 3de graad is dit ons wekelijks aanbod aan lessen: 5 WW 6 WW godsdienst 2 2 Nederlands 4.. Graad, Gezonde, Intellectuele, Belang, Sjks; READ. Info Sportwetenschappen - SJKS . READ. infobrochureEven kennismaken...sportwetenschappen in het CollegeCollegestraat 31 - 9100 Sint-Niklaaswww.sjks.be - Tel. 03 780 71 50.

 • Katalysator kapot.
 • RVS U profiel 100 mm.
 • Prieel terras.
 • Restaurant De IJmond.
 • FlashScore 24.
 • Turkse armband goud.
 • Vliegen met gebroken rugwervel.
 • Tesco Hongarije.
 • YMCA Nederland.
 • Srilankan tamils.
 • Furby wakker maken.
 • Welk scheermesje past bij mij.
 • Refine edge photoshop windows.
 • Hertengewei hond Welkoop.
 • Chronische mesenteriale ischemie.
 • So Far Away Carole King.
 • Spoorlijn Groningen Leer.
 • Aanslag CS.
 • GP 550 oplaadbare batterij.
 • Test Hyundai Tucson 2017.
 • Joolz buggy Aer.
 • Huis te koop Mark Meteren.
 • Mark Levinson 5805.
 • Groei paard bevorderen.
 • Wol outlet.
 • Os sphenoidale ala major.
 • Formaat vierkante kaart.
 • Sint Niklaas Vandaag.
 • IPhone slow motion video normal speed.
 • Baardagaam voeding.
 • Gebakken zalm met groenten.
 • Parkeren Amsterdam reserveren.
 • Priority zegel kopen.
 • Uit in Amsterdam.
 • Shutters zelf maken.
 • Colorcoat Prisma.
 • Magical Forest Biomes O Plenty.
 • Nespresso contact.
 • Coeliakie coronavirus.
 • Prénatal newborn.
 • Figuurlijk taalgebruik beeldspraak.